Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2019.0020 Nghiên cứu, xác định nguyên nhân hiện tượng mất nước ao - hồ và sụt giảm tầng nước ngầm tại khu vực xã Phú Vinh và xã Hồng Thượng, huyện A Lưới 2020 - 2020 Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Khoa học Huế
2 2010-014 Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán để dự báo sóng vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2010 - 2013 Khoa học Tự nhiên Viện Nghiên cứu và Quản lý Biển và Hải đảo
3 2010-001 Nghiên cứu chiết, thu nhận một số nguyên tố quý hiếm từ sa khoáng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế và thử ứng dụng làm chất phát quang 2010 - 2010 Khoa học Tự nhiên
4 2015-006 Đánh giá tiềm năng nguồn lợi và bảo tồn hệ sinh thái gò, đồi ngầm vùng biển ven bờ tỉnh Thừa Thiên Huế 2015 - 2018 Khoa học Tự nhiên Viện Tài nguyên và Môi trường biển
5 2014-011 Nghiên cứu sự bồi lắng đầm Lập An, tỉnh Thừa Thiên Huế 2014 - 2017 Khoa học Tự nhiên Viện Nghiên cứu và Quản lý Biển và Hải đảo
6 2014-004 Đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2014 - 2018 Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Khoa học Huế
7 2014-003 Nghiên cứu đặc điểm sinh thái, đề xuất mô hình phát triển cây Mán đỉa (Archidendron clypearia (Jack.) I.Niel) tại Thừa Thiên Huế để tạo nguồn dược liệu 2014 - 2018 Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Khoa học Huế
8 2017-002 Nghiên cứu đặc điểm của các loài bướm ở tỉnh Thừa Thiên Huế và xây dựng quy trình nhân nuôi. 2017 - 2018 Khoa học Tự nhiên Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
9 TTH.2009-KC.11 Nghiên cứu thành phần và tác dụng dược lý của nấm Linh Chi đặc hữu nuôi trồng tại Thừa Thiên Huế 2009 - 2012 Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Khoa học Huế
10 TTH.2010-KC.10 Ứng dụng viễn thám radar đa thời gian đánh giá khả năng hấp thụ CO2 của các loại rừng tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2010 - 2014 Khoa học Tự nhiên Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Bền vững tại Huế
Tổng cộng10