Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Năm 2011

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2010-015 Đánh giá thực trạng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập (đã nghiệm thu) 2010 - 2013 Kế hoạch và Đầu tư Đại học Đà Nẵng
2 2010-014 Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán để dự báo sóng vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2010 - 2013 Khoa học Tự nhiên Viện Nghiên cứu và Quản lý Biển và Hải đảo
3 2010-013 Nghiên cứu thành phần và tác dụng dược lý của polysaccharide và triterpenoide trong nấm Linh Chi (Ganoderma lucium) nuôi trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2010 - 2013 Khoa học Công nghệ Trường Đại học Khoa học Huế
4 2010-012 Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập ở tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2010 - 2014 Xã hội Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế
5 2010-011 Nghiên cứu tình hình nhiễm Human Papilloma Virus (HPV) sinh dục và tổn thương cổ tử cung của phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp phòng chống (đã nghiệm thu) 2010 - 2013 Khoa học Y Dược Trường Đại học Y dược Huế
6 2011-013 Xây dựng bộ chỉ thị thương tổn môi trường vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2011 - 2013 Tài nguyên - Môi trường Viện Tài nguyên và Môi trường biển
7 2011-012 Hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng tin học cung cấp thông tin khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa bàn xã vùng nông thôn và miền núi (đã nghiệm thu) 2011 - 2013 Xã hội Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Khoa học và Công nghệ
8 2011-011 Xây dựng mô hình thí điểm giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu (lũ lụt) tại tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2011 - 2013 Tài nguyên - Môi trường Viện Tài nguyên Môi trường và Công nghệ sinh học, Đại học Huế
9 2011-010 Nghiên cứu chế tạo chitosan oligosaccharide (COS) phục vụ chăn nuôi gà ở tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2011 - 2014 Khoa học Công nghệ Trường Đại học Khoa học Huế
10 2011-009 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo vùng trồng cam ở huyện Nam Đông bằng giống cam Valencia2 (V2) 2011 - 2013 Khoa học Công nghệ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Huế
Tổng cộng40   Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối