Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Năm 2010

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2010-015 Đánh giá thực trạng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập (đã nghiệm thu) 2010 - 2013 Kế hoạch và Đầu tư Đại học Đà Nẵng
2 2010-014 Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán để dự báo sóng vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2010 - 2013 Khoa học Tự nhiên Viện Nghiên cứu và Quản lý Biển và Hải đảo
3 2010-013 Nghiên cứu thành phần và tác dụng dược lý của polysaccharide và triterpenoide trong nấm Linh Chi (Ganoderma lucium) nuôi trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2010 - 2013 Khoa học Công nghệ Trường Đại học Khoa học Huế
4 2010-012 Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập ở tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2010 - 2014 Xã hội Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế
5 2010-011 Nghiên cứu tình hình nhiễm Human Papilloma Virus (HPV) sinh dục và tổn thương cổ tử cung của phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp phòng chống (đã nghiệm thu) 2010 - 2013 Khoa học Y Dược Trường Đại học Y dược Huế
6 2010-010 Nghiên cứu, biên soạn tài liệu hướng dẫn xây dựng, thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 2010 - 2010 Xã hội Trung tâm Tư vấn và Phát triển Khoa học Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
7 2010-009 Nghiên cứu biện pháp hữu hiệu ngăn chặn và diệt trừ cây mai dương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2010 - 2010 Khoa học Nông nghiệp Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
8 2010-008 Thử nghiệm mô hình nuôi thuỷ sản nước ngọt có hiệu quả kinh tế ở hồ Hoà Mỹ, huyện Phong Điền 2010 - 2012 Khoa học Nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế
9 2010-007 Hỗ trợ xây dựng mô hình trang trại sản xuất lợn ¾ máu ngoại tại huyện Phong Điền (đã nghiệm thu) 2010 - 2012 Khoa học Nông nghiệp Trạm Khuyến Nông Lâm Ngư huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế
10 2010-005 Thử nghiệm chế phẩm sinh học Tricoderma và sản phẩm phosphonate phòng trừ bệnh chảy gôm trên cây bưởi Thanh trà của Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2010 - 2011 Khoa học Kỹ thuật Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng33   Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối