Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2021.023 Nghiên cứu bảo tồn và phát triển giống Mai vàng Huế (Hoàng mai Huế). 2021 - 2021 Khoa học Nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế
2 2021.022 Nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình quản lý bệnh khảm lá sắn tổng hợp cho tỉnh Thừa Thiên Huế. 2021 - 2021 Khoa học Nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế
3 2021.019 Nghiên cứu điều chế một số chế phẩm sinh học từ các loài thực vật bản địa có khả năng kháng sâu bệnh thay thế hóa chất bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn Thừa Thiên Huế 2021 - 2021 Khoa học Nông nghiệp Trường Đại học Khoa học Huế
4 2022.05 Dự án “Ứng dụng công nghệ vi sinh và quy trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong xây dựng mô hình canh tác rau hữu cơ quy mô trang trại tại tỉnh Thừa Thiên Huế” 2022 - 2023 Khoa học Nông nghiệp
5 2022.06 Đề tài “Nghiên cứu, sản xuất phân lân nano từ than bùn và xương động vật, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu và ứng dụng vào thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (G.A.P) tại Thừa Thiên Huế” 2022 - 2023 Khoa học Nông nghiệp
6 2022.07 Đề tài “Nghiên cứu tạo kháng thể thay thế kháng sinh sử dụng trong phòng và trị bệnh thương hàn ở gà do Salmonella spp. gây ra” 2022 - 2023 Khoa học Nông nghiệp
7 2022.08 Đề tài “Nghiên cứu khai thác nguồn tài nguyên vi khuẩn quang hợp giàu protein ở vùng ven biển Thừa Thiên Huế làm nguồn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản” 2022 - 2023 Khoa học Nông nghiệp
8 2021.010 Xây dựng mô hình trồng và chăm sóc cây ba kích tím, cây tràm gió invitro phục vụ phát triển vùng nguyên liệu dược liệu tỉnh Thừa Thiên Huế. 2021 - 2021 Khoa học Nông nghiệp Công ty TNHH Nông nghiệp MTV Lâm nghiệp Tiền Phong
9 2017-014 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo nâng cao chất lượng đàn bò lai bằng giống bò mới BBB (Blanc Blue Benge) tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 2017 - 2020 Khoa học Nông nghiệp Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế
10 2020.004 Xây dựng mô hình phát triển một số cây dược liệu dưới tán rừng tự nhiên dựa vào cộng đồng dân cư xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 - 2020 Khoa học Nông nghiệp Hội Thiên nhiên vì cuộc sống xã Phong Mỹ
Tổng cộng33   Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối