Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2009 - 2011

Tên đề tài, dự án:
Thử nghiệm ứng dụng công nghệ VISS (Vietnam Ionic Soil Stabilizer) để xây dựng đường giao thông nông thôn ở Thừa Thiên Huế

- Mã số: TTH.2009-KC.05

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

+ Ứng dụng thành công công nghệ VISS trong xây dựng một số đoạn đường giao thông nông thôn đạt tiêu chuẩn ngành, có hiệu quả kinh tế, phù hợp với điều kiện tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Chuyển giao công nghệ VISS cho các đơn vị thuộc ngành giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kết quả:

+ 2 đoạn đường giao thông nông thôn (loại A và đường cấp VI đồng bằng) với tổng chiều dài 2 – 3 km.

                  + Báo cáo khoa học (bao gồm quy trình kỹ thuật xây dựng đường bằng công nghệ VISS, các định mức xây dựng).

                  + Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí. 

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2009 - 2011
  Bản in]