Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Năm 2015

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2015-022 Nghiên cứu sàng lọc và chẩn đoán trước sinh bệnh thalassemia tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 2015 - 2017 Khoa học Y Dược Trung tâm Huyết học Truyền máu miền Trung - Huế
2 2009-001 Địa chí Thừa Thiên Huế, phần Văn hóa 2009 - 2016 Khoa học xã hội nhân văn Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển
3 2013-014 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm sinh học để phòng và trị bệnh cầu trùng ở gà 2013 - 2015 Khoa học Công nghệ Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế
4 2012-002 Nghiên cứu xây dựng mô hình làng nghề truyền thống xã Phú Mậu phục vụ du lịch 2012 - 2016 Khoa học xã hội nhân văn Trường Đại học Nghệ thuật Huế
5 2013-019 Nghiên cứu chuyển đổi và ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước tỉnh 2013 - 2015 Thông tin - Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
6 2013-017 Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Tôm chua Huế” cho sản phẩm tôm chua của tỉnh Thừa Thiên Huế 2013 - 2015 Công nghiệp - Thương mại Tuyển chọn
7 2013-016 Nghiên cứu xây dựng quy trình tạm thời vận hành liên hồ chứa Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền và A Lưới nhằm giảm lũ về mùa mưa và cung cấp nước về mùa kiệt cho hạ du sông Hương 2013 - 2015 Công nghiệp - Thương mại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển
8 2013-015 Nghiên cứu, tìm nguồn nguyên liệu làm vật liệu xây dựng thay thế cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2013 - 2015 Công nghiệp - Thương mại Sở Xây dựng
9 2013-013 Nghiên cứu các đột biến gene 23S rRNA gây kháng thuốc clarithromycine của vi khuẩn Helicobacter pylori ở các bệnh nhân viêm dạ dày mạn 2013 - 2015 Khoa học Y Dược Trường Đại học Y Dược Huế
10 2013-010 Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi gia trại lợn nái lai F1 và lợn thương phẩm ¾ máu ngoại tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 2013 - 2015 Khoa học Công nghệ Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Tổng cộng50   Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối