Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Năm 2020

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2018.031 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống cây rau má tại huyện Quảng Điền. 2020 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế
2 2020.030 Nghiên cứu giải pháp quy hoạch và phát triển tài nguyên dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Thừa Thiên Huế. 2020 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý tài nguyên
3 2020.026 Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây atiso đỏ tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế 2020 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Nông lâm Huế
4 2020.028 Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng không gian phố cổ Gia Hội thành tuyến phố thương mại du lịch đặc trưng của thành phố Huế 2020 - 2021 Công nghiệp - Thương mại Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
5 2017-014 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo nâng cao chất lượng đàn bò lai bằng giống bò mới BBB (Blanc Blue Benge) tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 2017 - 2020 Khoa học Nông nghiệp Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế
6 2019.0020 Nghiên cứu, xác định nguyên nhân hiện tượng mất nước ao - hồ và sụt giảm tầng nước ngầm tại khu vực xã Phú Vinh và xã Hồng Thượng, huyện A Lưới 2020 - 2020 Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Khoa học Huế
7 2018.020 Xây dựng cơ sở dữ liệu về nghệ thuật tuồng Huế. 2020 - 2020 Xã hội Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
8 Khai quật, xử lý và chế tác 02 bộ mẫu xương động vật (bò tót và voi) phục vụ trưng bày tại Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung 2020 - 2020 Xã hội Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung
9 2020.009 Phát triển chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu “Rau hữu cơ Vinh Mỹ” tại xã Vinh Mỹ huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 - 2020 Công Thương Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lộc
10 2020.008 Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “du lịch A Lưới” cho các sản phẩm, dịch vụ du lịch tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 - 2020 Công Thương Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phong Điền
Tổng cộng16   Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối