Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 Phân vùng nguy cơ, xác định độ rủi ro và xây dựng hệ thống cảnh báo sớm sạt lở đất đá do mưa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2023 - 2023 Khoa học Kỹ thuật
2 Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen dâu Truồi trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 2023 - 2023 Khoa học Kỹ thuật
3 Nghiên cứu phân lập, nhân giống và nuôi trồng nấm dược liệu Đông trùng Hạ thảo Cordyceps cicadae thu hái từ nguồn tự nhiên tại tỉnh Thừa Thiên Huế và bào chế một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe 2023 - 2023 Khoa học Kỹ thuật
4 2021.007 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, nguy cơ rủi ro và giải pháp về ô nhiễm vi nhựa (microplastics) trong các loài thủy - hải sản đánh bắt và tiêu thụ ở tỉnh Thừa Thiên Huế. 2021 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Khoa học Huế
5 2018-006 Xây dựng mô hình sản xuất và ứng dụng chitosan oligosaccharide (COS) phục vụ chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2018 - 2018 Khoa học Kỹ thuật
6 2018-009 Xây dựng quy trình trồng và chế biến (lên men) giống gừng Huế 2018 - 2018 Khoa học Kỹ thuật
7 2019-008 Ứng dụng chế phẩm vi sinh Quế Lâm để xử lý rơm, rạ ngay sau vụ thu hoạch tại đồng ruộng thành phân bón hữu cơ cho vùng trồng lúa tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 - 2019 Khoa học Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm
8 2018-014 Nghiên cứu quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ở khu vực đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 2018 - 2018 Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Nông lâm Huế
9 2021.020 Nghiên cứu đánh giá diễn biến lũ và tính toán xác định hành lang thoát lũ hạ lưu trên hệ thống các sông chính thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2021 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Khoa học Huế
10 2021.015 Nghiên cứu, thống kê, sưu tầm các loại hình di sản văn hóa phi vật thể về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế. 2021 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng26   Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối