Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Năm 2014

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2010-012 Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập ở tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2010 - 2014 Xã hội Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế
2 2011-010 Nghiên cứu chế tạo chitosan oligosaccharide (COS) phục vụ chăn nuôi gà ở tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2011 - 2014 Khoa học Công nghệ Trường Đại học Khoa học Huế
3 2011-008 Nghiên cứu ứng dụng bộ mô hình MIKE dự báo theo thời gian thực biến đổi của chế độ thủy văn và môi trường nước phục vụ phát triển bền vững KTXH vùng đầm phá (đã nghiệm thu) 2011 - 2014 Tài nguyên - Môi trường Trường Đại học Khoa học Huế
4 2011-004 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật chẩn đoán và điều trị hội chứng ngưng thở khi ngủ bằng máy SASD-07 đối chứng với máy StarDust II (đã nghiệm thu) 2011 - 2014 Khoa học Y Dược Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế
5 2012-018 Ứng dụng GIS trong quản lý cơ sở hạ tầng hệ thống thoát nước và phương tiện vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố Huế (đã nghiệm thu) 2012 - 2014 Khoa học Công nghệ Công ty TNHH Nhà nước Môi trường và Công trình Đô thị Huế
6 2012-017 Tuyên truyền, phố biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2012 - 2014 Khoa học Công nghệ Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Khoa học và Công nghệ
7 2012-016 Đánh giá nguồn lực và đề xuất các giải pháp cải thiện sinh kế bền vững cho các hộ nghèo ở các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao (đã nghiệm thu) 2012 - 2014 Xã hội Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
8 2012-015 Thử nghiệm mô hình sản xuất một số giống lúa kháng rầy lưng trắng (Sogatella furcifera Harvath) ở Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2012 - 2014 Khoa học Nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế
9 2012-006 Ứng dụng kỹ thuật phù hợp xây dựng mô hình ương giống tại chỗ và nuôi xen ghép các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2012 - 2014 Khoa học Công nghệ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phú Vang
10 2012-004 Xây dựng quy trình sản xuất vật liệu zeolite từ tro trấu và ứng dụng để xử lý nước ao hồ nuôi trồng thủy sản (đã nghiệm thu) 2012 - 2014 Khoa học Nông nghiệp Trường Đại học Khoa học Huế
Tổng cộng50   Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối