Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Năm 2018

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2018-006 Xây dựng mô hình sản xuất và ứng dụng chitosan oligosaccharide (COS) phục vụ chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2018 - 2018 Khoa học Kỹ thuật
2 2018-009 Xây dựng quy trình trồng và chế biến (lên men) giống gừng Huế 2018 - 2018 Khoa học Kỹ thuật
3 2018-014 Nghiên cứu quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ở khu vực đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 2018 - 2018 Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Nông lâm Huế
4 2017-007 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2017 - 2019 Tổ chức - Hành chính Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
5 2016-008 Nghiên cứu kháng thể kháng GAD ở bệnh nhân đái tháo đường không thừa cân, béo phì tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2017 - 2019 Khoa học Y Dược Bệnh viện Trung ương Huế
6 2018.030 Đảng bộ các cấp trên địa bàn thị xã Hương Thủy lãnh đạo bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cầu Ngói Thanh Toàn trong giai đoạn hiện nay 2018 - 2018 Xã hội Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh
7 2018.027 Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa lễ hội dân tộc Tà Ôi trong thực hiện chính sách dân tộc tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay 2018 - 2018 Xã hội Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh
8 2017.022 Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm vải Dèng A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 2017 - 2019 Công Thương Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Thừa Thiên Huế
9 2017-014 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo nâng cao chất lượng đàn bò lai bằng giống bò mới BBB (Blanc Blue Benge) tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 2017 - 2020 Khoa học Nông nghiệp Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế
10 2016-014 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xạ trị điều biến cường độ (IMRT) trong điều trị các ung thư đầu - cổ tại Bệnh viện Trung ương Huế 2016 - 2019 Khoa học Y Dược Bệnh viện Trung ương Huế
Tổng cộng62   Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối