Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Năm 2021

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2021.007 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, nguy cơ rủi ro và giải pháp về ô nhiễm vi nhựa (microplastics) trong các loài thủy - hải sản đánh bắt và tiêu thụ ở tỉnh Thừa Thiên Huế. 2021 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Khoa học Huế
2 2021.025 Nghiên cứu ứng dụng dịch vụ nông thôn thông minh để xây dựng mô hình xã nông thôn mới thông minh với đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế 2021 - 2021 Khoa học Công nghệ Hợp tác xã Nông nghiệp số
3 2021.024 Xây dựng hệ thống hỗ trợ người dân với công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để tiếp cận dịch vụ hành chính công trực tuyến trong chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 2021 - 2021 Khoa học Công nghệ Văn phòng UBND tỉnh
4 2021.023 Nghiên cứu bảo tồn và phát triển giống Mai vàng Huế (Hoàng mai Huế). 2021 - 2021 Khoa học Nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế
5 2021.022 Nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình quản lý bệnh khảm lá sắn tổng hợp cho tỉnh Thừa Thiên Huế. 2021 - 2021 Khoa học Nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế
6 2021.021 Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm Hoàng mai của tỉnh Thừa Thiên Huế 2021 - 2021 Công nghiệp - Thương mại Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển thương hiệu AMC Việt Nam
7 2021.020 Nghiên cứu đánh giá diễn biến lũ và tính toán xác định hành lang thoát lũ hạ lưu trên hệ thống các sông chính thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2021 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Khoa học Huế
8 2021.019 Nghiên cứu điều chế một số chế phẩm sinh học từ các loài thực vật bản địa có khả năng kháng sâu bệnh thay thế hóa chất bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn Thừa Thiên Huế 2021 - 2021 Khoa học Nông nghiệp Trường Đại học Khoa học Huế
9 2021.018 Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị cho một số sản phẩm chủ lực (kinh tế sen, kinh tế nấm và kinh tế dược liệu) của tỉnh Thừa Thiên Huế. 2021 - 2021 Công nghiệp - Thương mại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
10 2021.016 Ứng dụng khoa học công nghệ phục tráng, khai thác và phát triển sản phẩm măng tre A Hum theo chuỗi giá trị tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 2021 - 2021 Khoa học Công nghệ Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế
Tổng cộng26   Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối