Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2009 - 2012

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu, đánh giá và thử nghiệm trồng phục hồi cây ngập mặn tại Tân Mỹ, huyện Phú Vang và phía Tây đầm Lập An, huyện Phú Lộc

- Mã số: TTH.2009-KC.10

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá và thử nghiệm trồng phục hồi cây ngập mặn tại Tân Mỹ, huyện Phú Vang và phía Tây đầm Lập An, huyện Phú Lộc.

- Mã số: TTH.2009-KC.10

- Cấp quản lý: Tỉnh

- Lĩnh vực: Nông - Lâm - Ngư nghiệp

- Đơn vị chủ trì: Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục tiêu định hướng: Có cơ sở khoa học và thực tiễn cho trồng phục hồi cây ngập mặn.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Có 500 cây thuộc các giống/ loài ngập mặn được trồng.

+ Báo cáo khoa học.

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí.

- Thời gian thực hiện: năm 2009 – 2012

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2009 - 2012
  Bản in]