Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Lĩnh vực Xã hội

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 Nghiên cứu trang trí trên lễ phục cung đình Triều Nguyễn (1802 – 1945) 2023 - 2023 Xã hội
2 Nghiên cứu phát triển du lịch Halal trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2023 - 2023 Xã hội
3 Khảo sát hiện trạng và nghiên cứu mô hình phát triển du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2023 - 2023 Xã hội
4 Nghiên cứu và số hóa về hệ thống hoa văn, họa tiết trang trí trên kiến trúc, hiện vật cung đình Triều Nguyễn 2023 - 2023 Xã hội
5 Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Nhà rường Huế” cho sản phẩm nhà rường của tỉnh Thừa Thiên Huế 2023 - 2023 Xã hội
6 2018.030 Đảng bộ các cấp trên địa bàn thị xã Hương Thủy lãnh đạo bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cầu Ngói Thanh Toàn trong giai đoạn hiện nay 2018 - 2018 Xã hội Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh
7 2018.027 Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa lễ hội dân tộc Tà Ôi trong thực hiện chính sách dân tộc tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay 2018 - 2018 Xã hội Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh
8 2016-010 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp thay đổi tập quán tiêu dùng của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm góp phần thoát nghèo bền vững. 2016 - 2018 Xã hội Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế
9 2018.020 Xây dựng cơ sở dữ liệu về nghệ thuật tuồng Huế. 2020 - 2020 Xã hội Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
10 Khai quật, xử lý và chế tác 02 bộ mẫu xương động vật (bò tót và voi) phục vụ trưng bày tại Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung 2020 - 2020 Xã hội Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung
Tổng cộng21   Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối