Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Lĩnh vực Khoa học Công nghệ

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2021.025 Nghiên cứu ứng dụng dịch vụ nông thôn thông minh để xây dựng mô hình xã nông thôn mới thông minh với đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế 2021 - 2021 Khoa học Công nghệ Hợp tác xã Nông nghiệp số
2 2021.024 Xây dựng hệ thống hỗ trợ người dân với công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để tiếp cận dịch vụ hành chính công trực tuyến trong chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 2021 - 2021 Khoa học Công nghệ Văn phòng UBND tỉnh
3 2021.016 Ứng dụng khoa học công nghệ phục tráng, khai thác và phát triển sản phẩm măng tre A Hum theo chuỗi giá trị tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 2021 - 2021 Khoa học Công nghệ Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế
4 2021.014 Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. 2021 - 2021 Khoa học Công nghệ Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
5 2021.013 Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để hoàn thiện kỹ thuật nhân giống và trồng một số loài dược liệu tiềm năng (chùm ngây, hà thủ ô, giảo cổ lam, nhân trần cát) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2021 - 2021 Khoa học Công nghệ Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế
6 2021.004 Nghiên cứu xây dựng mô hình khởi nghiệp từ việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2021 - 2021 Khoa học Công nghệ Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Đại học Huế
7 2018.025 Số hóa, lưu trữ và phổ biến kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2015 2018 - 2018 Khoa học Công nghệ Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN - Sở Khoa học và Công nghệ TTH
8 2010-013 Nghiên cứu thành phần và tác dụng dược lý của polysaccharide và triterpenoide trong nấm Linh Chi (Ganoderma lucium) nuôi trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2010 - 2013 Khoa học Công nghệ Trường Đại học Khoa học Huế
9 2011-010 Nghiên cứu chế tạo chitosan oligosaccharide (COS) phục vụ chăn nuôi gà ở tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2011 - 2014 Khoa học Công nghệ Trường Đại học Khoa học Huế
10 2011-009 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo vùng trồng cam ở huyện Nam Đông bằng giống cam Valencia2 (V2) 2011 - 2013 Khoa học Công nghệ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Huế
Tổng cộng49   Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối