Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Năm 2013

STT Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 Biên soạn Từ điển Việt - Pa Cô -Ta Ôi, Pa Cô - Ta Ôi - Việt 2013 - 2016 Khoa học xã hội nhân văn Viện Từ điển và Bách khoa thư Việt Nam
2 Nghiên cứu bổ sung và phân bổ ngân hàng tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2013 - 2016 Khoa học xã hội nhân văn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
3 Nghiên cứu xây dựng mô hình làng nghề truyền thống xã Phú Mậu phục vụ du lịch 2012 - 2016 Khoa học xã hội nhân văn Trường Đại học Nghệ thuật Huế
4 Địa chí Thừa Thiên Huế, phần Văn hóa 2009 - 2016 Khoa học xã hội nhân văn Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển
5 Nghiên cứu chuyển đổi và ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước tỉnh 2013 - 2015 Thông tin - Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
6 Xây dựng quy trình sản xuất vật liệu zeolite từ tro trấu và ứng dụng để xử lý nước ao hồ nuôi trồng thủy sản (đã nghiệm thu) 2012 - 2014 Khoa học Nông nghiệp Trường Đại học Khoa học Huế
7 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2013 - 2014 Khoa học xã hội nhân văn Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
8 Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Tôm chua Huế” cho sản phẩm tôm chua của tỉnh Thừa Thiên Huế 2013 - 2015 Công nghiệp - Thương mại Tuyển chọn
9 Nghiên cứu xây dựng quy trình tạm thời vận hành liên hồ chứa Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền và A Lưới nhằm giảm lũ về mùa mưa và cung cấp nước về mùa kiệt cho hạ du sông Hương 2013 - 2015 Công nghiệp - Thương mại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển
10 Nghiên cứu, tìm nguồn nguyên liệu làm vật liệu xây dựng thay thế cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2013 - 2015 Công nghiệp - Thương mại Sở Xây dựng
Tổng cộng57   Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối