Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2011-013 Xây dựng bộ chỉ thị thương tổn môi trường vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2011 - 2013 Tài nguyên - Môi trường Viện Tài nguyên và Môi trường biển
2 2011-011 Xây dựng mô hình thí điểm giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu (lũ lụt) tại tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2011 - 2013 Tài nguyên - Môi trường Viện Tài nguyên Môi trường và Công nghệ sinh học, Đại học Huế
3 2011-008 Nghiên cứu ứng dụng bộ mô hình MIKE dự báo theo thời gian thực biến đổi của chế độ thủy văn và môi trường nước phục vụ phát triển bền vững KTXH vùng đầm phá (đã nghiệm thu) 2011 - 2014 Tài nguyên - Môi trường Trường Đại học Khoa học Huế
4 2011-007 Đánh giá sức tải môi trường vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững (đã nghiệm thu) 2011 - 2013 Tài nguyên - Môi trường Viện Tài nguyên và Môi trường biển
5 2012-013 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu, bổ sung và biên soạn đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế 2012 - 2013 Tài nguyên - Môi trường Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung bộ
6 2012-010 Sưu tầm tài liệu, mẫu vật về tài nguyên khoáng sản tiêu biểu của Việt Nam và các loại khoáng sản thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 2012 - 2013 Tài nguyên - Môi trường Bảo tàng Địa chất Việt Nam
7 2015-014 Thử nghiệm ứng dụng vật liệu bao sinh thái trong bảo vệ, phủ xanh và chống sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2015 - 2016 Tài nguyên - Môi trường Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển
8 2015-013 Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế. 2015 - 2017 Tài nguyên - Môi trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế
9 2017-008 Nghiên cứu đánh giá và đề xuất công nghệ nuôi hàu “thân thiện môi trường” tại đầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 2017 - 2018 Tài nguyên - Môi trường
Tổng cộng9