Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Lĩnh vực Công Thương

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2017.022 Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm vải Dèng A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 2017 - 2019 Công Thương Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Thừa Thiên Huế
2 2018.026 Phát triển nghề nuôi cá lồng hợp lý trên đầm Cầu Hai, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 2018 - 2019 Công Thương Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lộc
3 2020.009 Phát triển chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu “Rau hữu cơ Vinh Mỹ” tại xã Vinh Mỹ huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 - 2020 Công Thương Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lộc
4 2020.008 Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “du lịch A Lưới” cho các sản phẩm, dịch vụ du lịch tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 - 2020 Công Thương Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phong Điền
5 2020.007 Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “đệm bàng Phò Trạch” cho sản phẩm đệm bàng của huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 - 2020 Công Thương Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phong Điền
6 2020.003 Ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất cây sen tại Thừa Thiên Huế theo chuỗi liên kết 2020 - 2020 Công Thương Công ty TNHH MTV Hữu cơ Huế Việt
7 2020.002 Ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất một số cây đặc sản thương hiệu Nam Đông tại khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và vui chơi Thác Mơ 2020 - 2020 Công Thương Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ YesHue Eco
8 2011-003 Ứng dụng các phương pháp nổ mìn vi sai cho các đơn vị có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2011 - 2013 Công Thương Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế
9 2018-001 Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm bún Ô Sa, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 2018 - 2018 Công Thương Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Thừa Thiên Huế
10 2019-001 Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm dầu Tràm Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế. 2019 - 2019 Công Thương Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh TT - Huế
Tổng cộng17   Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối