Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Lĩnh vực Công Thương

STT Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Áo dài Huế” cho sản phẩm áo dài tỉnh Thừa Thiên Huế. 2018 - 2018 Công Thương Phòng Kinh tế thành phố Huế
2 Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Huế cho sản phẩm quả Thanh trà của tỉnh Thừa Thiên Huế. 2018 - 2018 Công Thương Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
3 Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Sen Huế” cho các sản phẩm sen của tỉnh Thừa Thiên Huế. 2018 - 2018 Công Thương Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế
4 Ứng dụng các phương pháp nổ mìn vi sai cho các đơn vị có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2011 - 2013 Công Thương Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng4