Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Năm 2011

STT Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 Địa chí Thừa Thiên Huế, phần Văn hóa 2009 - 2016 Khoa học xã hội nhân văn Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển
2 Nghiên cứu xây dựng và vận hành hệ thống Sổ tay công tác nghiệp vụ hành chính trên môi trường mạng (đã nghiệm thu) 2010 - 2012 Khoa học Công nghệ Văn phòng UBND tỉnh
3 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và xác định cơ cấu kinh tế vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2020 2010 - 2012 Xã hội Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển Hà Nội
4 Sưu tầm, biên dịch và đề xuất hướng sử dụng các bài thuốc của Thái Y viện triều Nguyễn 2010 - 2015 Khoa học Y Dược Hội Đông y tỉnh Thừa Thiên Huế
5 Xây dựng cơ sở dữ liệu về âm nhạc cung đình Huế. 2010 - 2013 Khoa học xã hội nhân văn Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
6 Thử nghiệm chế tạo thiết bị siêu âm và vật liệu TiO2 nanô trong xử lý nước 2010 - 2012 Khoa học Công nghệ Trường Đại học Khoa học Huế
7 Nghiên cứu thành phần và tác dụng dược lý của nấm Linh Chi đặc hữu nuôi trồng tại Thừa Thiên Huế 2009 - 2012 Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Khoa học Huế
8 Nghiên cứu, đánh giá và thử nghiệm trồng phục hồi cây ngập mặn tại Tân Mỹ, huyện Phú Vang và phía Tây đầm Lập An, huyện Phú Lộc 2009 - 2012 Khoa học Nông nghiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
9 Nghiên cứu đánh giá các điều kiện phát triển công nghệ cao và đề xuất mô hình khu công nghệ cao tại Thừa Thiên Huế 2009 - 2011 Khoa học Công nghệ Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
10 Nghiên cứu xây dựng phần mềm đa ngữ (chữ Nôm, Thái và Chăm) phục vụ bảo tồn văn hoá dân tộc (đã nghiệm thu) 2009 - 2012 Khoa học Công nghệ Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng41   Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối