Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Năm 2020

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2017-014 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo nâng cao chất lượng đàn bò lai bằng giống bò mới BBB (Blanc Blue Benge) tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 2017 - 2020 Khoa học Nông nghiệp Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế
2 2019.0020 Nghiên cứu, xác định nguyên nhân hiện tượng mất nước ao - hồ và sụt giảm tầng nước ngầm tại khu vực xã Phú Vinh và xã Hồng Thượng, huyện A Lưới 2020 - 2020 Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Khoa học Huế
3 2018.020 Xây dựng cơ sở dữ liệu về nghệ thuật tuồng Huế. 2020 - 2020 Xã hội Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
4 2020.001 Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước vào trồng cây dược liệu tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 - 2020 Khoa học Kỹ thuật Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN - Sở Khoa học và Công nghệ TTH
5 2020.011 Nghiên cứu đề xuất và xây dựng mô hình nông nghiệp đô thị gắn với du lịch tại khu vực Thượng Thành - Eo Bầu và thành phố Huế 2020 - 2020 Công Thương
6 Khai quật, xử lý và chế tác 02 bộ mẫu xương động vật (bò tót và voi) phục vụ trưng bày tại Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung 2020 - 2020 Xã hội Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung
7 2020.009 Phát triển chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu “Rau hữu cơ Vinh Mỹ” tại xã Vinh Mỹ huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 - 2020 Công Thương Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lộc
8 2020.008 Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “du lịch A Lưới” cho các sản phẩm, dịch vụ du lịch tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 - 2020 Công Thương Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phong Điền
9 2020.007 Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “đệm bàng Phò Trạch” cho sản phẩm đệm bàng của huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 - 2020 Công Thương Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phong Điền
10 2020.004 Xây dựng mô hình phát triển một số cây dược liệu dưới tán rừng tự nhiên dựa vào cộng đồng dân cư xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 - 2020 Khoa học Nông nghiệp Hội Thiên nhiên vì cuộc sống xã Phong Mỹ
Tổng cộng14   Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối