Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Năm 2020

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2018.031 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống cây rau má tại huyện Quảng Điền. 2020 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế
2 2020.030 Nghiên cứu giải pháp quy hoạch và phát triển tài nguyên dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Thừa Thiên Huế. 2020 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý tài nguyên
3 2020.029 Vận hành mạng lưới đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Trung tâm Giám sát, Điều hành Đô thị thông minh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh TT Huế
4 2020.026 Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây atiso đỏ tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế 2020 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Nông lâm Huế
5 2020.028 Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng không gian phố cổ Gia Hội thành tuyến phố thương mại du lịch đặc trưng của thành phố Huế 2020 - 2021 Công nghiệp - Thương mại Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
6 2020.025 Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030 2020 - 2021 Tổ chức - Hành chính
7 2017-014 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo nâng cao chất lượng đàn bò lai bằng giống bò mới BBB (Blanc Blue Benge) tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 2017 - 2020 Khoa học Nông nghiệp Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế
8 2019.0020 Nghiên cứu, xác định nguyên nhân hiện tượng mất nước ao - hồ và sụt giảm tầng nước ngầm tại khu vực xã Phú Vinh và xã Hồng Thượng, huyện A Lưới 2020 - 2020 Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Khoa học Huế
9 2018.020 Xây dựng cơ sở dữ liệu về nghệ thuật tuồng Huế. 2020 - 2020 Xã hội Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
10 2020.001 Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước vào trồng cây dược liệu tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 - 2020 Khoa học Kỹ thuật Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN - Sở Khoa học và Công nghệ TTH
Tổng cộng20   Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối