Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2010 - 2013

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán để dự báo sóng vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu)

- Mã số: 2010-014

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên

- Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu và Quản lý Biển và Hải đảo

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán để dự báo sóng vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: TTH.2010-KC.08

- Cấp quản lý: Tỉnh

- Lĩnh vực: Tự nhiên

- Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu và Quản lý Biển và Hải đảo

- Mục tiêu định hướng:

+ Ứng dụng mô hình số trị để dự báo được sóng và nước dâng do bão trước 24 đến 36 giờ cho vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

+ Bổ sung được số liệu điều tra cơ bản và quy luật về các yếu tố hải văn tại các địa điểm nghiên cứu.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Mô hình toán dự báo sóng, nước dâng do bão trước 24 đến 36 giờ có độ chính xác cao và dễ sử dụng được cài đặt, vận hành tại Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Thừa Thiên Huế và đơn vị liên quan khác của tỉnh.

+ Tập số liệu điều tra thu thập về các hiện tượng sóng, nước dâng do bão ở vùng ven biển Thừa Thiên Huế.

+ Tập số liệu sóng, gió của các trạm Hải văn như Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn và tập số liệu triều, sóng, gió thực đo tại khu vực.

+ Tập số liệu nền đáy biển và ven bờ của tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Bản đồ nguy cơ ảnh hưởng của sóng thần tỷ lệ 1:25.000.

+ Báo cáo khoa học.

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2013.

- Kết quả: Đã nghiệm thu.

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2010 - 2013
  Bản in]