Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Lĩnh vực Khoa học xã hội nhân văn

STT Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 Nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững nghề và làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2014 - 2017 Khoa học xã hội nhân văn Văn phòng UBND tỉnh
2 Biên soạn Từ điển Việt - Pa Cô -Ta Ôi, Pa Cô - Ta Ôi - Việt 2013 - 2016 Khoa học xã hội nhân văn Viện Từ điển và Bách khoa thư Việt Nam
3 Nghiên cứu bổ sung và phân bổ ngân hàng tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2013 - 2016 Khoa học xã hội nhân văn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
4 Nghiên cứu xây dựng mô hình làng nghề truyền thống xã Phú Mậu phục vụ du lịch 2012 - 2016 Khoa học xã hội nhân văn Trường Đại học Nghệ thuật Huế
5 Địa chí Thừa Thiên Huế, phần Văn hóa 2009 - 2016 Khoa học xã hội nhân văn Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển
6 Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng văn hoá doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 2016 - 2018 Khoa học xã hội nhân văn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
7 Nâng cao vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch văn hóa tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2015 - 2018 Khoa học xã hội nhân văn Hội Nữ trí thức tỉnh Thừa Thiên Huế
8 Nghiên cứu biên soạn Ngữ pháp tiếng Pa Cô – Ta Ôi 2017 - 2018 Khoa học xã hội nhân văn Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam
9 Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên văn hóa, du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế 2014 - 2018 Khoa học xã hội nhân văn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
10 Sưu tầm, tuyển dịch, phục chế, số hóa tài liệu Hán Nôm ở một số làng xã và tư gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2014 - 2016 Khoa học xã hội nhân văn Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng15   Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối