Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Năm 2010

STT Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 Địa chí Thừa Thiên Huế, phần Văn hóa 2009 - 2016 Khoa học xã hội nhân văn Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển
2 Nghiên cứu xây dựng và vận hành hệ thống Sổ tay công tác nghiệp vụ hành chính trên môi trường mạng (đã nghiệm thu) 2010 - 2012 Khoa học Công nghệ Văn phòng UBND tỉnh
3 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và xác định cơ cấu kinh tế vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2020 2010 - 2012 Xã hội Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển Hà Nội
4 Nghiên cứu chiết, thu nhận một số nguyên tố quý hiếm từ sa khoáng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế và thử ứng dụng làm chất phát quang 2010 - 2010 Khoa học Tự nhiên
5 Sưu tầm, biên dịch và đề xuất hướng sử dụng các bài thuốc của Thái Y viện triều Nguyễn 2010 - 2015 Khoa học Y Dược Hội Đông y tỉnh Thừa Thiên Huế
6 Xây dựng cơ sở dữ liệu về âm nhạc cung đình Huế. 2010 - 2013 Khoa học xã hội nhân văn Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
7 Thử nghiệm chế tạo thiết bị siêu âm và vật liệu TiO2 nanô trong xử lý nước 2010 - 2012 Khoa học Công nghệ Trường Đại học Khoa học Huế
8 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình chế biến, bảo quản kiệu tại Hương Chữ, huyện Hương Trà 2009 - 2010 Khoa học Công nghệ Hợp tác xã Nông nghiệp La Chữ, huyện Hương Trà
9 Nghiên cứu thành phần và tác dụng dược lý của nấm Linh Chi đặc hữu nuôi trồng tại Thừa Thiên Huế 2009 - 2012 Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Khoa học Huế
10 Nghiên cứu, đánh giá và thử nghiệm trồng phục hồi cây ngập mặn tại Tân Mỹ, huyện Phú Vang và phía Tây đầm Lập An, huyện Phú Lộc 2009 - 2012 Khoa học Nông nghiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng34   Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối