Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Năm 2012

STT Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 Nghiên cứu xây dựng mô hình làng nghề truyền thống xã Phú Mậu phục vụ du lịch 2012 - 2016 Khoa học xã hội nhân văn Trường Đại học Nghệ thuật Huế
2 Địa chí Thừa Thiên Huế, phần Văn hóa 2009 - 2016 Khoa học xã hội nhân văn Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển
3 Xây dựng quy trình sản xuất vật liệu zeolite từ tro trấu và ứng dụng để xử lý nước ao hồ nuôi trồng thủy sản (đã nghiệm thu) 2012 - 2014 Khoa học Nông nghiệp Trường Đại học Khoa học Huế
4 Nghiên cứu xây dựng và vận hành hệ thống Sổ tay công tác nghiệp vụ hành chính trên môi trường mạng (đã nghiệm thu) 2010 - 2012 Khoa học Công nghệ Văn phòng UBND tỉnh
5 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và xác định cơ cấu kinh tế vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2020 2010 - 2012 Xã hội Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển Hà Nội
6 Nghiên cứu áp lực nội sọ trong hồi sức – cấp cứu và đề xuất giải pháp giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân chấn thương sọ não nặng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (đã nghiệm thu) 2012 - 2013 Khoa học Y Dược Bệnh viện Trung ương Huế
7 Sưu tầm, biên dịch và đề xuất hướng sử dụng các bài thuốc của Thái Y viện triều Nguyễn 2010 - 2015 Khoa học Y Dược Hội Đông y tỉnh Thừa Thiên Huế
8 Xây dựng cơ sở dữ liệu về âm nhạc cung đình Huế. 2010 - 2013 Khoa học xã hội nhân văn Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
9 Thử nghiệm chế tạo thiết bị siêu âm và vật liệu TiO2 nanô trong xử lý nước 2010 - 2012 Khoa học Công nghệ Trường Đại học Khoa học Huế
10 Nghiên cứu thành phần và tác dụng dược lý của nấm Linh Chi đặc hữu nuôi trồng tại Thừa Thiên Huế 2009 - 2012 Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Khoa học Huế
Tổng cộng52   Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối