Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Lĩnh vực Khoa học Công nghệ

STT Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 Nghiên cứu điều chế hạt nano đa chức năng trên nền chitosan oligosaccharide (COS) và thử nghiệm khả năng kháng bệnh trên cây lúa tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 2016 - 2018 Khoa học Công nghệ Trường Đại học Khoa học Huế
2 Nghiên cứu quy trình sản xuất sinh khối tảo silic Skeletonema costatum tại Thừa Thiên Huế. 2016 - 2018 Khoa học Công nghệ Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế
3 Thiết kế và chế tạo máy thu hoạch rau má sử dụng năng lượng mặt trời và ắc quy dự trữ. 2015 - 2017 Khoa học Công nghệ Trường Cao Đẳng Công nghiệp Huế
4 Nghiên cứu thực trạng sức khỏe sinh sản của phụ nữ dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế và hiệu quả của một số mô hình can thiệp. 2014 - 2018 Khoa học Công nghệ Trường Đại học Y Dược Huế
5 Nghiên cứu quy trình nuôi vỗ và thử nghiệm kích thích sinh sản nhân tạo cá Ong Bầu (Terapon theraps Cuvier, 1824) tại Thừa Thiên Huế. (Hợp tác với Đại học Huế) 2015 - 2018 Khoa học Công nghệ Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ
6 Thiết kế, lắp ráp lồng quy mô nhỏ và nuôi thương phẩm một số loài cá có giá trị kinh tế. 2016 - 2018 Khoa học Công nghệ Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế
7 Nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trên môi trường mạng tại một số cơ quan nhà chính nhà nước 2015 - 2018 Khoa học Công nghệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thừa Thiên Huế
8 Phân lập các chủng vi khuẩn phân hủy dioxin ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 2016 - 2017 Khoa học Công nghệ Trường Đại học Khoa học Huế
9 Xác định nguyên nhân gây bệnh lem lép hạt lúa và biện pháp phòng trừ tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 2016 - 2018 Khoa học Công nghệ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế
10 Nghiên cứu hiện trạng quần thể và đề xuất giải pháp khai thác bền vững loài Rồng đất (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 2016 - 2018 Khoa học Công nghệ Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật
Tổng cộng43   Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối