Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Lĩnh vực Khoa học Công nghệ

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2018.025 Số hóa, lưu trữ và phổ biến kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2015 2018 - 2018 Khoa học Công nghệ Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN - Sở Khoa học và Công nghệ TTH
2 2010-013 Nghiên cứu thành phần và tác dụng dược lý của polysaccharide và triterpenoide trong nấm Linh Chi (Ganoderma lucium) nuôi trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2010 - 2013 Khoa học Công nghệ Trường Đại học Khoa học Huế
3 2011-010 Nghiên cứu chế tạo chitosan oligosaccharide (COS) phục vụ chăn nuôi gà ở tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2011 - 2014 Khoa học Công nghệ Trường Đại học Khoa học Huế
4 2011-009 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo vùng trồng cam ở huyện Nam Đông bằng giống cam Valencia2 (V2) 2011 - 2013 Khoa học Công nghệ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Huế
5 2012-018 Ứng dụng GIS trong quản lý cơ sở hạ tầng hệ thống thoát nước và phương tiện vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố Huế (đã nghiệm thu) 2012 - 2014 Khoa học Công nghệ Công ty TNHH Nhà nước Môi trường và Công trình Đô thị Huế
6 2012-017 Tuyên truyền, phố biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2012 - 2014 Khoa học Công nghệ Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Khoa học và Công nghệ
7 2012-014 Xây dựng mô hình ứng dụng các sản phẩm hữu cơ và sinh học để sản xuất lúa chất lượng cao tại huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 2012 - 2013 Khoa học Công nghệ Phòng Kinh tế thị xã Hương Trà
8 2012-011 Ứng dụng viễn thám và công nghệ GIS để phân vùng khí hậu nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2012 - 2013 Khoa học Công nghệ Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường
9 2012-009 Nghiên cứu sản xuất enzyme glucanase tái tổ hợp từ Trichoderma asperellum trong nấm men (đã nghiệm thu) 2012 - 2013 Khoa học Công nghệ Viện Tài nguyên Môi trường và Công nghệ sinh học, Đại học Huế
10 2012-008 Xây dựng mô hình sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học MICROMIC-3 để xử lý bèo tây, rơm rạ, rác thải và các phụ, phế phẩm nông nghiệp khác thành phân bón hữu cơ sinh học tại tỉnh TTH (Đã nghiệm thu) 2012 - 2013 Khoa học Công nghệ Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng43   Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối