Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2020.001 Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước vào trồng cây dược liệu tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 - 2020 Khoa học Kỹ thuật Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN - Sở Khoa học và Công nghệ TTH
2 2020.006 Khảo sát, đánh giá, phát triển nguồn gen đặc hữu (các cây, con đặc sản) của tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 - 2020 Khoa học Kỹ thuật Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3 2010-005 Thử nghiệm chế phẩm sinh học Tricoderma và sản phẩm phosphonate phòng trừ bệnh chảy gôm trên cây bưởi Thanh trà của Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2010 - 2011 Khoa học Kỹ thuật Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế
4 2014-006 Nghiên cứu sản xuất Hydroxyapatite từ vỏ sò ở quy mô pilot và đề xuất các hướng ứng dụng 2014 - 2016 Khoa học Kỹ thuật Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam
5 2017-003 Đóng góp năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2015, kiến nghị giai đoạn 2016-2020 2017 - 2018 Khoa học Kỹ thuật Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế
6 2017-004 Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ sụt đất khu vực trung tâm huyện Nam Đông và đề xuất các giải pháp phòng tránh 2017 - 2018 Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Khoa học Huế
7 2017-012 Nghiên cứu xây dựng ứng dụng hệ thống chỉ huy, điều hành thống nhất (U-COM). 2017 - 2018 Khoa học Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế
8 2018-014 Nghiên cứu quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ở khu vực đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 2018 - 2018 Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Nông lâm Huế
9 2018-011 Ứng dụng chế phẩm sinh học để khử mùi hôi chuồng trại và sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ chất thải chăn nuôi ở tỉnh Thừa Thiên Huế. 2018 - 2018 Khoa học Kỹ thuật Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ sinh học, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm.
10 2018-010 Xây dựng mô hình sản xuất giống cá chạch lấu (Mastacembelus favus) trên địa bàn huyện Nam Đông. 2018 - 2018 Khoa học Kỹ thuật Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Đông
Tổng cộng18   Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối