Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật

STT Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 Nghiên cứu sản xuất Hydroxyapatite từ vỏ sò ở quy mô pilot và đề xuất các hướng ứng dụng 2014 - 2016 Khoa học Kỹ thuật Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam
2 Xây dựng mô hình giống bơ Booth 7 tại vùng gò đồi tỉnh Thừa Thiên Huế. 2018 - 2018 Khoa học Kỹ thuật
3 Nghiên cứu xây dựng ứng dụng hệ thống chỉ huy, điều hành thống nhất (U-COM). 2017 - 2018 Khoa học Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế
4 Xây dựng mô hình sản xuất và ứng dụng chitosan oligosaccharide (COS) phục vụ chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2018 - 2018 Khoa học Kỹ thuật
5 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị phân tích và kiểm tra chất lượng tinh dầu tràm Huế. 2018 - 2018 Khoa học Kỹ thuật
6 Xây dựng quy trình trồng và chế biến (lên men) giống gừng Huế 2018 - 2018 Khoa học Kỹ thuật
7 Xây dựng mô hình sản xuất giống cá chạch lấu (Mastacembelus favus) trên địa bàn huyện Nam Đông. 2018 - 2018 Khoa học Kỹ thuật Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Đông
8 Ứng dụng chế phẩm sinh học để khử mùi hôi chuồng trại và sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ chất thải chăn nuôi ở tỉnh Thừa Thiên Huế. 2018 - 2018 Khoa học Kỹ thuật Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ sinh học, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm.
9 Nghiên cứu quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ở khu vực đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 2018 - 2018 Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Nông lâm Huế
10 Thử nghiệm chế phẩm sinh học Tricoderma và sản phẩm phosphonate phòng trừ bệnh chảy gôm trên cây bưởi Thanh trà của Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2010 - 2011 Khoa học Kỹ thuật Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng10