Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật

STT Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 Xây dựng mô hình nông hộ sản xuất than sinh học (biochar) từ phế phẩm nông nghiệp và ứng dụng trong canh tác cây trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 - 2019 Khoa học Kỹ thuật
2 Nghiên cứu xác định một số loại sâu, bệnh chính gây hại và các biện pháp phòng trừ trên cây sen (sen Huế và sen cao sản) tại Thừa Thiên Huế 2019 - 2019 Khoa học Kỹ thuật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế
3 Ứng dụng chế phẩm vi sinh Quế Lâm để xử lý rơm, rạ ngay sau vụ thu hoạch tại đồng ruộng thành phân bón hữu cơ cho vùng trồng lúa tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 - 2019 Khoa học Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm
4 Nghiên cứu, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp bền vững phòng tránh nguy cơ sụt đất tại khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong Điền 2019 - 2019 Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Khoa học Huế
5 Đóng góp năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2015, kiến nghị giai đoạn 2016-2020 2017 - 2018 Khoa học Kỹ thuật Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế
6 Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ sụt đất khu vực trung tâm huyện Nam Đông và đề xuất các giải pháp phòng tránh 2017 - 2018 Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Khoa học Huế
7 Nghiên cứu sản xuất Hydroxyapatite từ vỏ sò ở quy mô pilot và đề xuất các hướng ứng dụng 2014 - 2016 Khoa học Kỹ thuật Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam
8 Xây dựng mô hình giống bơ Booth 7 tại vùng gò đồi tỉnh Thừa Thiên Huế. 2018 - 2018 Khoa học Kỹ thuật
9 Nghiên cứu xây dựng ứng dụng hệ thống chỉ huy, điều hành thống nhất (U-COM). 2017 - 2018 Khoa học Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế
10 Xây dựng mô hình sản xuất và ứng dụng chitosan oligosaccharide (COS) phục vụ chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2018 - 2018 Khoa học Kỹ thuật
Tổng cộng16   Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối