Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2021.020 Nghiên cứu đánh giá diễn biến lũ và tính toán xác định hành lang thoát lũ hạ lưu trên hệ thống các sông chính thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2021 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Khoa học Huế
2 2021.015 Nghiên cứu, thống kê, sưu tầm các loại hình di sản văn hóa phi vật thể về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế. 2021 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế
3 2021.007 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, nguy cơ rủi ro và giải pháp về ô nhiễm vi nhựa (microplastics) trong các loài thủy - hải sản đánh bắt và tiêu thụ ở tỉnh Thừa Thiên Huế. 2021 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Khoa học Huế
4 2018.031 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống cây rau má tại huyện Quảng Điền. 2020 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế
5 2020.030 Nghiên cứu giải pháp quy hoạch và phát triển tài nguyên dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Thừa Thiên Huế. 2020 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý tài nguyên
6 2020.026 Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây atiso đỏ tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế 2020 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Nông lâm Huế
7 2020.006 Khảo sát, đánh giá, phát triển nguồn gen đặc hữu (các cây, con đặc sản) của tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 - 2020 Khoa học Kỹ thuật Học viện Nông nghiệp Việt Nam
8 2010-005 Thử nghiệm chế phẩm sinh học Tricoderma và sản phẩm phosphonate phòng trừ bệnh chảy gôm trên cây bưởi Thanh trà của Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2010 - 2011 Khoa học Kỹ thuật Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế
9 2014-006 Nghiên cứu sản xuất Hydroxyapatite từ vỏ sò ở quy mô pilot và đề xuất các hướng ứng dụng 2014 - 2016 Khoa học Kỹ thuật Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam
10 2017-003 Đóng góp năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2015, kiến nghị giai đoạn 2016-2020 2017 - 2018 Khoa học Kỹ thuật Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng23   Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối