Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2011-005 Nghiên cứu nguyên nhân gây dịch bệnh trên tôm sú bán thâm canh trong đầm phá và đề xuất giải pháp phòng ngừa (đã nghiệm thu) 2011 - 2013 Khoa học Nông nghiệp Chi cục Nuôi trồng Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế
2 2012-015 Thử nghiệm mô hình sản xuất một số giống lúa kháng rầy lưng trắng (Sogatella furcifera Harvath) ở Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2012 - 2014 Khoa học Nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế
3 2010-009 Nghiên cứu biện pháp hữu hiệu ngăn chặn và diệt trừ cây mai dương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2010 - 2010 Khoa học Nông nghiệp Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
4 2010-008 Thử nghiệm mô hình nuôi thuỷ sản nước ngọt có hiệu quả kinh tế ở hồ Hoà Mỹ, huyện Phong Điền 2010 - 2012 Khoa học Nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế
5 2010-007 Hỗ trợ xây dựng mô hình trang trại sản xuất lợn ¾ máu ngoại tại huyện Phong Điền (đã nghiệm thu) 2010 - 2012 Khoa học Nông nghiệp Trạm Khuyến Nông Lâm Ngư huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế
6 2011-001 Xây dựng mô hình nuôi ghép nhiều giống loài thủy sản theo hướng sinh thái tại thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế 2011 - 2012 Khoa học Nông nghiệp Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Kiểm định, Kiểm nghiệm tỉnh Thừa Thiên Huế
7 2012-004 Xây dựng quy trình sản xuất vật liệu zeolite từ tro trấu và ứng dụng để xử lý nước ao hồ nuôi trồng thủy sản (đã nghiệm thu) 2012 - 2014 Khoa học Nông nghiệp Trường Đại học Khoa học Huế
8 2013-012 Tiếp nhận quy trình công nghệ sản xuất ghẹ lột (Portunus pelagicus) ở tỉnh 2013 - 2014 Khoa học Nông nghiệp Trung tâm Giống Thủy sản nước Lợ, Mặn tỉnh Thừa Thiên Huế
9 2013-006 Hỗ trợ xây dựng thí điểm mô hình “cánh đồng mẫu” lúa chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2013 - 2013 Khoa học Nông nghiệp Công ty Cổ phần Giống Cây trồng và Vật nuôi tỉnh Thừa Thiên Huế
10 2013-002 Xây dựng mô hình chăn nuôi giống lợn địa phương (lợn rẫy) quy mô nông hộ tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 2013 - 2013 Khoa học Nông nghiệp Tuyển chọn
Tổng cộng24   Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối