Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2021.023 Nghiên cứu bảo tồn và phát triển giống Mai vàng Huế (Hoàng mai Huế). 2021 - 2021 Khoa học Nông nghiệp
2 2021.022 Nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình quản lý bệnh khảm lá sắn tổng hợp cho tỉnh Thừa Thiên Huế. 2021 - 2021 Khoa học Nông nghiệp
3 2021.019 Nghiên cứu điều chế một số chế phẩm sinh học từ các loài thực vật bản địa có khả năng kháng sâu bệnh thay thế hóa chất bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn Thừa Thiên Huế 2021 - 2021 Khoa học Nông nghiệp
4 2021.010 Xây dựng mô hình trồng và chăm sóc cây ba kích tím, cây tràm gió invitro phục vụ phát triển vùng nguyên liệu dược liệu tỉnh Thừa Thiên Huế. 2021 - 2021 Khoa học Nông nghiệp Công ty TNHH Nông nghiệp MTV Lâm nghiệp Tiền Phong
5 2017-014 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo nâng cao chất lượng đàn bò lai bằng giống bò mới BBB (Blanc Blue Benge) tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 2017 - 2020 Khoa học Nông nghiệp Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế
6 2020.004 Xây dựng mô hình phát triển một số cây dược liệu dưới tán rừng tự nhiên dựa vào cộng đồng dân cư xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 - 2020 Khoa học Nông nghiệp Hội Thiên nhiên vì cuộc sống xã Phong Mỹ
7 2011-005 Nghiên cứu nguyên nhân gây dịch bệnh trên tôm sú bán thâm canh trong đầm phá và đề xuất giải pháp phòng ngừa (đã nghiệm thu) 2011 - 2013 Khoa học Nông nghiệp Chi cục Nuôi trồng Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế
8 2012-015 Thử nghiệm mô hình sản xuất một số giống lúa kháng rầy lưng trắng (Sogatella furcifera Harvath) ở Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu) 2012 - 2014 Khoa học Nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế
9 2010-009 Nghiên cứu biện pháp hữu hiệu ngăn chặn và diệt trừ cây mai dương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2010 - 2010 Khoa học Nông nghiệp Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
10 2010-008 Thử nghiệm mô hình nuôi thuỷ sản nước ngọt có hiệu quả kinh tế ở hồ Hoà Mỹ, huyện Phong Điền 2010 - 2012 Khoa học Nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế
Tổng cộng29   Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối