Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp

STT Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 Xây dựng mô hình sản xuất cam Nam Đông đạt tiêu chuẩn VietGap. 2019 - 2019 Khoa học Nông nghiệp
2 Xác định nguyên nhân gây bệnh rụng lá trên cây cao su và giải pháp phòng trừ tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2015 - 2018 Khoa học Nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế
3 Nghiên cứu sinh kế bền vững của hộ nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế.. 2016 - 2018 Khoa học Nông nghiệp UBND thị xã Hương Trà
4 Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen giống sen Huế tại Thừa Thiên Huế 2017 - 2018 Khoa học Nông nghiệp Trường Đại học Khoa học Huế
5 Xây dựng mô hình sản xuất giống hành lá (hành hoa) đạt tiêu chuẩn giống phục vụ sản xuất hành an toàn tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 2017 - 2018 Khoa học Nông nghiệp Trạm Khuyến nông lâm ngư thị xã Hương Trà
6 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo nâng cao chất lượng đàn bò lai bằng giống bò mới BBB (Blanc Blue Benge) tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 2017 - 2018 Khoa học Nông nghiệp Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế
7 Xây dựng mô hình giết mổ gia súc tập trung theo công nghệ sạch, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường sinh thái 2015 - 2016 Khoa học Nông nghiệp Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế
8 Xây dựng quy trình sản xuất vật liệu zeolite từ tro trấu và ứng dụng để xử lý nước ao hồ nuôi trồng thủy sản (đã nghiệm thu) 2012 - 2014 Khoa học Nông nghiệp Trường Đại học Khoa học Huế
9 Xây dựng mô hình sản xuất giống lạc TK10 kháng bệnh héo xanh vi khuẩn, năng suất cao tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2014 - 2015 Khoa học Nông nghiệp Tuyển chọn
10 Nghiên cứu, đánh giá và thử nghiệm trồng phục hồi cây ngập mặn tại Tân Mỹ, huyện Phú Vang và phía Tây đầm Lập An, huyện Phú Lộc 2009 - 2012 Khoa học Nông nghiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng24   Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối