Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Năm 2018

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2015-017 Nghiên cứu giá trị của kỹ thuật đo phân suất dự trữ lưu lượng (FFR) trong đánh giá tổn thương hẹp động mạch vành. 2015 - 2018 Khoa học Y Dược Bệnh viện Trung ương Huế
2 2015-016 Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm vải zèng A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 2015 - 2018 Công nghiệp - Thương mại Ủy ban nhân dân huyện A Lưới
3 2015-015 Nâng cao vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch văn hóa tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2015 - 2018 Khoa học xã hội nhân văn Hội Nữ trí thức tỉnh Thừa Thiên Huế
4 2017-020 Điều tra thành phần loài và đề xuất mô hình phát triển cây Sa nhân (Amomum sp.) tại tỉnh Thừa Thiên Huế để tạo nguồn dược liệu 2017 - 2018 Khoa học Y Dược Trường Đại học Y dược Huế
5 2015-010 Nghiên cứu tận dụng nguồn nước suối khoáng tại Thừa Thiên Huế để sản xuất Spirulina làm thực phẩm chức năng. 2015 - 2018 Khoa học Công nghệ Viện Nghiên cứu Khoa học miền Trung
6 2015-008 Vai trò và tác động của gia đình và dòng họ đối với sự phát triển của xã hội ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay 2015 - 2018 Xã hội Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế
7 2015-006 Đánh giá tiềm năng nguồn lợi và bảo tồn hệ sinh thái gò, đồi ngầm vùng biển ven bờ tỉnh Thừa Thiên Huế 2015 - 2018 Khoa học Tự nhiên Viện Tài nguyên và Môi trường biển
8 2015-005 Nghiên cứu quy trình nuôi vỗ và thử nghiệm kích thích sinh sản nhân tạo cá Ong Bầu (Terapon theraps Cuvier, 1824) tại Thừa Thiên Huế. (Hợp tác với Đại học Huế) 2015 - 2018 Khoa học Công nghệ Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ
9 2015-004 Nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trên môi trường mạng tại một số cơ quan nhà chính nhà nước 2015 - 2018 Khoa học Công nghệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thừa Thiên Huế
10 2015-003 Xác định nguyên nhân gây bệnh rụng lá trên cây cao su và giải pháp phòng trừ tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2015 - 2018 Khoa học Nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế
Tổng cộng56   Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối