Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Năm 2018

STT Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 Đóng góp năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2015, kiến nghị giai đoạn 2016-2020 2017 - 2018 Khoa học Kỹ thuật Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế
2 Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm bún Ô Sa, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 2018 - 2018 Công Thương Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Thừa Thiên Huế
3 Nghiên cứu điều chế hạt nano đa chức năng trên nền chitosan oligosaccharide (COS) và thử nghiệm khả năng kháng bệnh trên cây lúa tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 2016 - 2018 Khoa học Công nghệ Trường Đại học Khoa học Huế
4 Điều tra thành phần loài và đề xuất mô hình phát triển cây Sa nhân (Amomum sp.) tại tỉnh Thừa Thiên Huế để tạo nguồn dược liệu 2017 - 2018 Khoa học Y Dược Trường Đại học Y dược Huế
5 Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ sụt đất khu vực trung tâm huyện Nam Đông và đề xuất các giải pháp phòng tránh 2017 - 2018 Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Khoa học Huế
6 Nghiên cứu thực trạng nguồn thu nhập và đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập cho các hộ ngư dân vùng bãi ngang ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế 2017 - 2018 Xã hội Học viện Chính trị khu vực III
7 Ứng dụng tế bào gốc tủy xương tự thân điều trị chậm liền xương, khớp giả và khuyết hổng xương. 2014 - 2018 Khoa học Y Dược Trung tâm Chấn thương chỉnh hình-Phẫu thuật, tạo hình-Bệnh viện Trung ương Huế
8 Nghiên cứu quy trình sản xuất sinh khối tảo silic Skeletonema costatum tại Thừa Thiên Huế. 2016 - 2018 Khoa học Công nghệ Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế
9 Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Áo dài Huế” cho sản phẩm áo dài tỉnh Thừa Thiên Huế. 2018 - 2018 Công Thương Phòng Kinh tế thành phố Huế
10 Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Huế cho sản phẩm quả Thanh trà của tỉnh Thừa Thiên Huế. 2018 - 2018 Công Thương Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Tổng cộng56   Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối