Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2021 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Ứng dụng khoa học công nghệ phục tráng, khai thác và phát triển sản phẩm măng tre A Hum theo chuỗi giá trị tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2021.016

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-1145-QD-UBND-2021-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được thực trạng sản xuất, khai thác chế biên măng A Hum.

- Phục tráng được giống măng tre A Hum.

- Có được quy trình kỹ thuật nhân giống măng tre A Hum.

- Xây dựng được mô hình nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến các sản phẩm từ măng tre A Hum.

Kết quả:

- Báo cáo thực trạng sản xuất, khai thác chế biến măng A Hum.

- Dữ liệu về đặc điểm nông sinh học, hóa sinh của giống măng A Hum huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế.

- Quy trình kỹ thuật nhân giống măng A Hum đảm bảo chất lượng, đủ đáp ứng nhu cầu cây giống của địa phương.

- Quy trình trồng và chăm sóc măng A Hum đạt tiêu chuẩn nông nghiệp an toàn.

- Quy trình thu hoạch măng tre A Hum đạt chất lượng cao.

- Quy trình chế biến sản phẩm từ măng A Hum đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định đối với các sản phẩm (măng chua, măng chua sấy khô, tương măng, măng sấy khô).

- Mô hình trồng và chăm sóc măng A Hum với diện tích 05 ha.

- Mô hình liên kết sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm măng tre A Hum đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Nhãn hiệu được bảo hộ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm măng A Hum.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2021 - 2021
  Bản in]