Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2021 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Xây dựng hệ thống hỗ trợ người dân với công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để tiếp cận dịch vụ hành chính công trực tuyến trong chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2021.024

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-1145-QD-UBND-2021-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống và dịch vụ  trực tuyến của chính quyền điện tử, góp phần thúc đẩy sự phát triển về nhân lực cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), tạo tiền đề cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào nhiều lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm hệ thống hỗ trợ người dân với độ tin cậy, tính sẵn sàng cao với tốc độ phản hồi nhanh, giúp người dân tiếp cận một cách dễ dàng việc thực hiện các thủ tục hành chính công trực tuyến nhanh hơn, gia tăng sự kết nối giữa người dân với chính quyền.

- Có công cụ quảng bá và giúp người dân, doanh nghiệp tăng tỷ lệ số lượt thực hiện thành công các dịch vụ hành chính công trực tuyến, đặc biệt là các dịch vụ hành chính công trực tuyến cấp độ 3, 4.

Kết quả:

- Hệ thống tương tác thông minh (Chatbot) hỗ trợ người dùng tương tác bằng tin nhắn hoặc giọng nói trên nền tảng web (mạng xã hội thông dụng, Cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh) tích hợp vào ứng dụng di động Hue-S.

- Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh, dự báo, hỗ trợ ra quyết định phục vụ công tác quản lý, giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả dịch vụ hành chính công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2021 - 2021
  Bản in]