Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2021 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu bảo tồn và phát triển giống Mai vàng Huế (Hoàng mai Huế).

- Mã số: 2021.023

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Nông lâm Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-1145-QD-UBND-2021-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Xác định được các đặc điểm sinh học, hình thái của các loại Mai vàng hiện hữu tại tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Phân biệt được giống Mai vàng Huế với các giống Mai vàng khác đang hiện hữu ở Thừa Thiên Huế;

- Biết được sự phân bố, những yếu tố văn hoá, lịch sử gắn liền với sự xuất hiện, tồn tại và phát triển của giống Mai vàng Huế, cũng như mối quan hệ di truyền của Mai vàng Huế với Mai vàng khác.

- Xây dựng được bộ chỉ thị phân tử đặc trưng để nhận dạng giống Mai vàng Huế.

- Xây dựng được các quy trình nhân giống giống Mai vàng Huế.

Kết quả:

- Báo cáo khoa học về đa dạng di truyền và cấu trúc quần thể của Mai vàng ở Thừa thiên Huế làm thông tin cơ sở cho việc nhận biết và chọn cây đầu dòng phục vụ công tác bảo tồn và phát triển giống Mai vàng Huế. 

- Tài liệu hướng dẫn nhận biết giống Mai vàng Huế dựa vào hình thái học và sinh thái học và chỉ thị phân tử.

- Bộ hồ sơ để bảo tồn (ít nhất 100 cây Mai vàng Huế có tuổi đời trên 50 tuổi).

- Báo cáo hiện trạng phân bố và nhận biết các giống Mai vàng ở Thừa Thiên Huế bao gồm bộ dữ liệu số hóa bản đồ phân bố và nhận dạng Mai vàng Huế.

- Bộ chỉ thị phân tử để nhận diện giống Mai vàng Huế

- Tuyển chọn được ít nhất 30-50 cây trội để làm nguồn giống.

- Quy trình nhân giống Mai vàng Huế bằng các kỹ thuật gieo hạt, giâm hom, chiết cành, và nuôi cấy mô.

- Bảng hướng dẫn nhận dạng giống Mai vàng Huế.

- Ít nhất có 02 bản hướng dẫn kỹ thuật nhân giống giống Mai vàng Huế.

- 01 bản hướng dẫn kỹ thuật kiểm soát sự giao phấn tư do.

- 2.000 cây giống chuẩn Mai vàng Huế.

- Mô hình trồng mai vàng Huế với quy mô 01 ha, 2000 cây.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục truyền thông trên Đài Truyền hình địa phương.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2021 - 2021
  Bản in]