Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2023 - 2023

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu phân lập, nhân giống và nuôi trồng nấm dược liệu Đông trùng Hạ thảo Cordyceps cicadae thu hái từ nguồn tự nhiên tại tỉnh Thừa Thiên Huế và bào chế một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe

- Mã số:

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật

- Cơ quan chủ trì:

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-2623-QD-UBND-2023-PL4_signed.pdf
Mục tiêu định hướng:

- Phân lập và nhân giống thành công nấm dược liệu Đông trùng Hạ thảo Cordyceps cicadae từ nguồn mẫu thu hái tự nhiên.

- Xác định được thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của nấm dược liệu Đông trùng Hạ thảo Cordyceps cicadae từ nguồn nuôi trồng.

- Xây dựng được quy trình nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản nấm dược liệu Đông trùng Hạ thảo Cordyceps cicadae.

- Xây dựng được 01-02 mô hình nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản nấm dược liệu Đông trùng Hạ thảo Cordyceps cicadae.

- Xây dựng được quy trình bào chế được 01-02 sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

 

Kết quả:

Sản phẩm dự kiến:

- 01- 02 chủng nấm dược liệu Đông trùng Hạ thảo Cordyceps cicadae từ nguồn mẫu thu hái tự nhiên được phân lập.

- Bộ dữ liệu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của nấm dược liệu Đông trùng Hạ thảo Cordyceps cicadae từ nguồn nuôi trồng.

- Quy trình phân lập và nhân giống nấm dược liệu Đông trùng Hạ thảo Cordyceps cicadae từ nguồn tự nhiên.

- Quy trình nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản nấm dược liệu Đông trùng Hạ thảo Cordyceps cicadae.

- 01-02 mô hình nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản nấm dược liệu Đông trùng Hạ thảo Cordyceps cicadae (quy mô từ 100-200 m2/mô hình).

- Quy trình sản xuất/bào chế  01-02 sản phẩm từ nấm dược liệu Đông trùng Hạ thảo Cordyceps cicadae.

- 01-02 sản phẩm từ nấm dược liệu Đông trùng Hạ thảo Cordyceps cicadae có khả năng thương mại hóa.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục quảng bá trên đài truyền hình địa phương.


Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2023 - 2023
  Bản in]