Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2011 - 2014

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật chẩn đoán và điều trị hội chứng ngưng thở khi ngủ bằng máy SASD-07 đối chứng với máy StarDust II (đã nghiệm thu)

- Mã số: 2011-004

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Y Dược

- Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

+ Ứng dụng và phát triển thành công kỹ thuật chẩn đoán và điều trị rối loạn giấc ngủ.

+ Xây dựng quy trình, tiêu chuẩn chẩn đoán và điều trị rối loạn giấc ngủ.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Báo cáo khoa học (bao gồm quy trình, tiêu chuẩn chẩn đoán và điều trị);

+ Chuyên mục bảo vệ sức khỏe trên truyền hình;

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí y học.

 

Kết quả:
Kết quả đề tài, việc chẩn đoán hội chứng ngưng thở khi ngủ bằng máy SASD-07 góp phần phát hiện và điều trị sớm, thay thế loại máy nhập ngoài đắt tiền Stardust II của Đức; đã đề xuất phác đồ điều trị hội chứng ngưng thở khi ngủ và giúp đỡ theo dõi những người nằm trong nhóm nguy cơ bị hội chứng ngưng thở khi ngủ.
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2011 - 2014
  Bản in]