Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2015 - 2017

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu sàng lọc và chẩn đoán trước sinh bệnh thalassemia tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2015-022

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Y Dược

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Huyết học Truyền máu miền Trung - Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

File báo cáo nghiệm thu
  • BCTHKQ_Thalassemia.docx
  • BCKQADTK_Thalassemia.docx
Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được kỹ năng sàng lọc bệnh thalassemia của cán bộ y tế cơ sở.

- Xác định tỷ lệ và kiểu hình huyết học của các loại alen đột biến thalassemia ở phụ nữ mang thai và chồng.

- Xác định bất thường gene thalassemia ở thai nhi có bố và mẹ mang gene bệnh.

Sản phẩm dự kiến:

- Bộ phân tích và xử lý số liệu.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

 

 

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2015 - 2017
  Bản in]