Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2013 - 2015

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu các đột biến gene 23S rRNA gây kháng thuốc clarithromycine của vi khuẩn Helicobacter pylori ở các bệnh nhân viêm dạ dày mạn

- Mã số: 2013-013

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Y Dược

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Y Dược Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

Xác định được các đột biến gene 23S rRNA của Helicobacter pylori gây kháng thuốc clarithromycine ở các bệnh nhân viêm dạ dày mạn.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Quy trình xác định các đột biến gene 23S rRNA của vi khuẩn Helicobacter pylori gây kháng thuốc clarithromycine bằng kỹ thuật sinh học phân tử.

+ Báo cáo khoa học (bao gồm dạng, tỷ lệ các đột biến gene 23S rRNA của Helicobacter pylori gây kháng thuốc clarithromycine ở các bệnh nhân viêm dạ dày mạn).

+ Chuyên mục phổ biến kiến thức trên truyền hình.

+ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

 

Kết quả:

- Kết quả thực hiện: Đã nghiên cứu trên 412 bệnh nhân viêm dạ dày mạn, trong đó có 245 bệnh nhân được xác định có nhiễm Helicobacter pylori (dương tính ở cả xét nghiệm nhanh urease và xét nghiệm PCR với cặp mồi đặc hiệu ureC). Có 226 bệnh nhân được khảo sát đột biến vị trí 2142 và 2143 thuộc domain V gene 23S rRNA bằng kỹ thuật PCR-RFLP, trong đó có 170 mẫu có kết quả giải trình tự gene và 80 mẫu (thuộc 170 mẫu giải trình tự) được xác định kiểu hình nhạy cảm/đề kháng clarithromycin qua nuôi cấy và làm E-test.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng từ tháng 12/2013 đến 11/2015

- Kinh phí thực hiện:1.075.000.000 đồng (nhà nước 557.900.000 đồng)

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2013 - 2015
  Bản in]