Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2013 - 2014

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2013-018

- Cấp: Cơ sở

- Lĩnh vực: Khoa học xã hội nhân văn

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

File báo cáo nghiệm thu
  • BC_ketqua_Ktra gsat UBKTDU.docx
Mục tiêu định hướng:

- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

-Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Lê Thanh Hải

- Người tham gia chính: KS. Lê Thị Minh Ngọc; CN. Trần Minh Hiếu; CN. Trương Tỷ; CN. Dương Văn Tuấn; CN. Nguyễn Quang Huy; ThS. Hoàng Nhất Đông

- Mục tiêu của nhiệm vụ:  Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.  Đánh giá thực trạng tổ chức, bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra cơ sở giai đoạn 2008-2012, năng lực thực hiện nhiệm vụ và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT Đảng uỷ cơ sở trong thời gian tới

 

Kết quả:

- Kết quả thực hiện: Từ kết quả nghiên cứu và thực tiễn nêu trên cho thấy, những năm qua, nhất là sau khi có Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, được sự quan tâm cấp ủy các cấp, sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT cấp trên, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy cơ sở đã có sự chuyển biến tích cực. Đa số UBKT Đảng ủy cơ sở đã bám sát và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị để tham mưu cho cấp ủy và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác của mình. Đội ngũ cán bộ kiểm tra ở cơ sở không ngừng được trưởng thành. Hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở cơ sở đã có tác dụng giáo dục và ngăn ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng ngay từ cơ sở góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

- Thời gian thực hiện: 12 tháng từ tháng 12/2013 đến 11/2014

- Kinh phí thực hiện: 141.000.000 đồng (nhà nước 126.000.000 đồng)

 

 

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2013 - 2014
  Bản in]