Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2010 - 2013

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu tình hình nhiễm Human Papilloma Virus (HPV) sinh dục và tổn thương cổ tử cung của phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp phòng chống (đã nghiệm thu)

- Mã số: 2010-011

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Y Dược

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Y dược Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Nghiên cứu tình hình nhiễm Human Papilloma Virus (HPV) sinh dục và tổn thương cổ tử cung của phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp phòng chống.

- Mã số: TTH.2010-KC.12

- Cấp quản lý: Tỉnh

- Lĩnh vực: Y Dược

- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y dược Huế

- Mục tiêu định hướng:

+ Xác định tỷ lệ nhiễm HPV sinh dục và các týp của nó ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và các yếu tố liên quan.

+ Xác định phương pháp chẩn đoán phù hợp để tầm soát nhiễm HPV sinh dục và tổn thương cổ tử cung trong cộng đồng.

+ Đề xuất một số giải pháp phòng chống nhiễm HPV sinh dục cho người dân.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Bộ số liệu khảo sát, phân tích về tình hình nhiễm HPV sinh dục.

+ Báo cáo khoa học.

+ Chuyên mục phổ biến kiến thức y tế trên đài truyền hình.

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Thời gian thực hiện: năm 2010-2013.

- Kết quả: Đã nghiệm thu.

Kết quả:
Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra được những cá thể có nguy cơ mắc bệnh ung thư hoặc đang ở giai đoạn tiền ung thư cổ tử cung, cho thấy tình hình nhiễm HPV trong cộng đồng từ đó vận động người dân thực hiện công tác phòng chống một cách có hiệu quả. Kết quả của đề tài đã giúp cho cơ quan quản lý y tế có số liệu cụ thể để định hướng các chủ trương chính sách trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống lây nhiễm và phòng chống ung thư cổ tử cung.
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2010 - 2013
  Bản in]