Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2022 - 2023

Tên đề tài, dự án:
Đề tài “Nghiên cứu tạo kháng thể thay thế kháng sinh sử dụng trong phòng và trị bệnh thương hàn ở gà do Salmonella spp. gây ra”

- Mã số: 2022.07

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Cơ quan chủ trì:

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-3247-QD-UBND-2022-PL1_signed.pdf
Mục tiêu định hướng:

Mục tiêu định hướng:

Tạo được chế phẩm lòng đỏ trứng gà chứa kháng thể kháng độc tố đường ruột của Salmonella.spp sử dụng trong phòng và trị bệnh thương hàn ở gà do Salmonella spp. gây ra thay thế cho kháng sinh, kháng thể có tính an toàn cao và có hiệu quả phòng trị bệnh trên 90% (kháng thể đạt hiệu giá ELISA ≥1/1600)
Kết quả:

Sản phẩm dự kiến:

- Quy trình tạo kháng nguyên tái tổ hợp để gây miễn dịch cho gà để tạo kháng thể.

- Quy trình tạo chế phẩm kháng thể phòng trị bệnh thương hàn ở gà do Salmonella spp. gây ra.

- Chế phẩm kháng thể phòng trị bệnh do Salmonella spp. gây ra ở gà có tính an toàn cao và có khả năng điều trị hiệu quả trên 90% (kháng thể đạt hiệu giá ELISA ≥1/1600).

- Quy trình kỹ thuật chăm sóc, phòng và trị bệnh thương hàn ở gà.

- Mô hình ứng dụng kháng thể phòng trị bệnh thương hàn do Salmonella spp. gây ra ở gà trên thực tế.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện: 2022    2022 - 2023
  Bản in]