Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2021 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao (dao mổ siêu âm Sonostar, vi sóng) trong điều trị ung thư gan tại Bệnh viện Trung ương Huế.

- Mã số: 2021.005

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Y tế

- Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-1145-QD-UBND-2021-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá sự an toàn và hiệu quả phẫu thuật cắt gan với ứng dụng dao siêu âm Sonostar đối với những ung thư gan có chỉ định cắt bỏ.

- Đánh giá được sự an toàn và hiệu quả đối với những ung thư gan có chỉ định điều trị đốt khối u bằng vi sóng (Microwave).

Kết quả:

- Quy trình kỹ thuật phẫu thuật cắt gan với ứng dụng dao siêu âm Sonastar

- Quy trình kỹ thuật đốt khối u gan bằng bằng vi sóng (Microwave).

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục quảng bá trên đài truyền hình địa phương.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2021 - 2021
  Bản in]