Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2021 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp, hướng bảo tồn sơn truyền thống trong nghệ thuật trang trí di tích thời Nguyễn ở Huế.

- Mã số: 2021.012

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học xã hội nhân văn

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Nghệ thuật Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-1145-QD-UBND-2021-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được thực trạng sơn truyền thống trong tiến trình lịch sử của dân tộc về nguồn gốc, xuất xứ và kỹ thuật chế tác sơn tại di tích thời Nguyễn ở Huế (hệ thống hóa các tài liệu có liên quan đến sơn truyền thống trong di tích cung đình Huế của thời Nguyễn để lại; Nhận diện sự hài hòa giữa các tác phẩm mỹ thuật được làm bằng chất liệu sơn truyền thống và các tác phẩm của một số chất liệu khác trong kiểu thức trang trí; Xác định những giá trị thẩm mỹ của những kiểu thức trang trí có đặc điểm tạo hình mang yếu tố dân gian và đặc biệt hình tượng rồng trên các hàng cột ở điện Thái Hòa chúng được thực hiện bởi chất liệu sơn truyền thống).

- Đề xuất các giải pháp và hướng bảo tồn các tác phẩm mỹ thuật có sử dụng sơn truyền thống trên cơ sở giữ gìn, kế thừa nguyên gốc.

Kết quả:

- Bộ số liệu điều tra, khảo sát.

- Ứng dụng một số sản phẩm có tính chất thờ cúng như án thờ, trang thờ, cơi trầu… của chất liệu sơn truyền thống vào đời sống tâm linh của người dân Thừa Thiên Huế.

- Ứng dụng một số sản phẩm gia dụng thời Nguyễn vào thiết kế hàng lưu niệm của tỉnh Thừa Thiên Huế,

- Vận dụng chất liệu sơn truyền thống trong việc bảo tồn một số hàng cột mặt bên (phía tả, hữu) điện Thái Hòa. 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2021 - 2021
  Bản in]