Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2017 - 2020

Tên đề tài, dự án:
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo nâng cao chất lượng đàn bò lai bằng giống bò mới BBB (Blanc Blue Benge) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2017-014

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

File báo cáo nghiệm thu
  • BCTHKQ_BBB.docx
Mục tiêu định hướng:

- Tạo được đàn bò lai F1 (lai Zebu-BBB) có trọng lượng, tỷ lệ thịt xẻ tăng 1,2-1,3 lần so với bò lai Zebu.

- Xác định được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của bò lai F1 (lai Zebu-BBB) tại nông hộ.


Kết quả:

- Bò lai F1 (lai Zebu-BBB) các lứa tuổi: 50 con.

- Quy trình kỹ thuật nuôi bò lai F1 (lai Zebu-BBB).

- Chuyên mục hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và nuôi bò lai Zebu-BBB phát trên Đài truyền hình địa phương.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.


Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2017 - 2020
  Bản in]