Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2013 - 2015

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu chuyển đổi và ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước tỉnh

- Mã số: 2013-019

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Thông tin - Truyền thông

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

File báo cáo nghiệm thu
  • BCKQ_DIENTOANDAMMAY.docx
Mục tiêu định hướng:

+ Chuyển đổi thành công hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu sang mô hình điện toán đám mây.

+ Thử nghiệm ứng dụng và chia sẻ tài nguyên trên hệ thống điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Dự thảo văn bản quy định về tích hợp tập trung cơ sở dữ liệu dùng chung trên nền hạ tầng ảo hóa bằng công nghệ điện toán đám mây của tỉnh.

+ Quy trình chuyển đổi hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu sang mô hình điện toán đám mây.

+ Mô hình thử nghiệm ứng dụng hệ thống điện toán đám mây.

+ Báo cáo khoa học.

+ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

 

Kết quả:

   Đề tài đã góp phần xây dựng và triển khai hệ thống cổng thông tin địa lý và cơ sở dữ liệu GIS các ngành thuận lợi hơn, triển khai số liệu báo cáo thống kê kinh tế-xã hội của tỉnh một cách dễ dàng hơn. Đề tài nghiên cứu nhằm có công cụ quản lý và ảo hóa hạ tầng tập trung; tuy hiện tại bản quyền phần mềm ảo hóa VMware vSphere chỉ mới đầu tư 8 CPU cho 3 máy chủ, có khả năng cấp phát tối đa 96 máy chủ ảo. Do đó, nhóm thực hiện đã thử nghiệm hệ thống trên hệ mã nguồn mở OpenStack nhằm tiết kiệm kinh phí đầu tư bản quyền.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2013 - 2015
  Bản in]