Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2020 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng không gian phố cổ Gia Hội thành tuyến phố thương mại du lịch đặc trưng của thành phố Huế

- Mã số: 2020.028

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Công nghiệp - Thương mại

- Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Xác định được luận cứ khoa học và thực tiễn làm cơ sở phát triển các tuyến phố ven sông trên địa bàn thành phố Huế.

- Đề xuất định hướng và giải pháp cụ thể, khả thi về khai thác du lịch và phát triển dịch vụ khu vực phố cổ Gia Hội;

- Đề xuất mô hình mẫu phát triển kinh tế vỉa hè và kinh tế đêm.

- Số hóa 3D tổng thể các di tích kiến trúc có giá trị phố cổ Gia Hội;

Kết quả:

- Báo cáo luận cứ khoa học và thực tiễn làm cơ sở phát triển các tuyến phố ven sông trên địa bàn thành phố Huế.

- Xây dựng quy định quản lý kiến trúc phố cổ Gia Hội nhằm đảm bảo sự thống nhất hài hòa cảnh quan chung của khu vực.

- Dự thảo quy định, chính sách hướng dẫn bảo tồn và phát huy giá trị các công trình lịch sử dọc hai bên bờ sông được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và chấp nhận (bao gồm chính sách hỗ trợ và quy định quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ khu vực phố cổ Gia Hội; chính sách hỗ trợ và quy định quản lý đối với các công trình di tích lịch sử và nhà vườn trong khu vực nghiên cứu).

- Hồ sơ số hóa 3D tổng thể các công trình di tích lịch sử kiến trúc trên nền GISHue.

- Mô hình mẫu kinh doanh vỉa hè dọc tuyến sông.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2020 - 2021
  Bản in]