Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2017 - 2019

Tên đề tài, dự án:
Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm vải Dèng A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2017.022

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Công Thương

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Văn Mẫn

- Thành viên tham gia chính: ThS. Nguyễn Thị Kiều Anh; KS. Trần Đình Tri; CN. Hồ Lê Thủy Dương; KS. Phạm Đăng Khoa

File báo cáo nghiệm thu
  • BCTHKQ_Deng.docx
Mục tiêu định hướng:

Tạo lập được nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm vải Dèng A Lướinhằm bảo tồn và phát triển làng nghề dệt Dèng truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Hệ thống quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể vải Dèng A Lưới được vận hành có hiệu quả thiết thực.

Kết quả:

 Dự án triển khai thực hiện đã thu được những kết quả như sau:

1.1. Dự án đã tiến hành điều tra, khảo sát về thực trạng sản xuất, kinh doanh, nhu cầu sử dụng nhãn hiệu tập thể, tên gọi nhãn hiệu tập; thị trường, ngành hàng, khảo sát nghiên cứu các quan hệ giao dịch, chỉ tiêu chất lượng, mẫu mã.

1.2. Xây dựng bộ hồ sơ, chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm và được cấp giấy chứng nhận NHTT “Dèng A Lưới, hình”.

- Xác định chủ thể đăng ký;

- Xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể.

- Tổ chức tập huấn, hội thảo;

- Xin phép sử dụng tên địa danh để đăng ký nhãn hiệu tập thể;

- Tra cứu khả năng bảo hộ của nhãn hiệu dệtDèng A Lưới;

- Nộp đơn đăng ký và theo đuổi đơn

- Giấy chứng nhận đăng ký NHTT “Dèng A Lưới, hình”

1.3. Thiết kế và xây dựng hệ thống dấu hiệu nhận diện nhãn hiệu tập thể sản phẩm vải Dèng A Lưới (biểu tượng, nhãn mác, bao bì sản phẩm)

- Khảo sát, chụp ảnh, lấy tư liệu phục vụ thiết kế biểu tượng (logo), nhãn mác, tờ rơi sản phẩm vải Dèng A Lưới.

- Thiết kế và in ấn hệ thống nhận diện cho sản phẩm:01 biểu tượng (logo), 01 không gian trưng bày, 3.000 nhãn mác, 1.000 túi sản phẩm, 1.000 tờ rơi và 10 cuốn Catalogue màu được thiết kế đậm chất đặc trưng sản phẩm vải Dèng A Lưới.

1.4. Xây dựng phương án tổ chức quản lý và vận hành có hiệu quả về nhãn hiệu tập thể  NHTT “Dèng A Lưới, hình”

- Đã xây dựng và hoàn thiện các công cụ, văn bản quản lý, hệ thống phương tiện nhận diện, quảng bá NHTT, tổ chức các lớp tập huấn, các cuộc hội thảo góp ý các quy trình, quy chế quản lý NHTT.

1.5.Xây dựng phương án tổ chức các hoạt động thương mại liên quan đến sản phẩm dệt Dèng A Lưới

- Xây dựng 01 phóng sự quảng bá NHTT “Dèng A Lưới, hình” phát sóng trên Đài phát thanh truyền hình huyện A Lưới.

- Xây dựng trang Website quảng bá NHTT “Dèng A Lưới, hình” và thường xuyên cập nhật thông tin.

- Phương án thương mại sản phẩm“Dèng A Lưới, hình”giai đoạn 2018-2020 được xây dựng thành công.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện: 360.000.000    2017 - 2019
  Bản in]