Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2016 - 2019

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xạ trị điều biến cường độ (IMRT) trong điều trị các ung thư đầu - cổ tại Bệnh viện Trung ương Huế

- Mã số: 2016-014

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Y Dược

- Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

File báo cáo nghiệm thu
  • BCTHKQ_IMRT.docx
Mục tiêu định hướng:
- Xây dựng được quy trình kỹ thuật xạ trị điều biến cường độ trong điều trị các ung thư đầu - cổ.
- Đánh giá được chất lượng và hiệu quả của kỹ thuật xạ trị điều biến cường độ (IMRT) trong điều trị các ung thư đầu - cổ.
Kết quả:
- Quy trình kỹ thuật xạ trị điều biến cường độ (IMRT).
- Chuyên mục truyền thông phát trên đài truyền hình.
- Báo cáo khoa học.
- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2016 - 2019
  Bản in]