Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2021 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu điều chế một số chế phẩm sinh học từ các loài thực vật bản địa có khả năng kháng sâu bệnh thay thế hóa chất bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2021.019

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-1145-QD-UBND-2021-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Điều chế và sản xuất được một số chế phẩm sinh học từ các loài thực vật bản địa có khả năng kháng sâu bệnh hại cây trồng.

- Ứng dụng thành công các chế phẩm sinh học học từ các loài thực vật bản địa có khả năng kháng sâu bệnh hại cho một cây trồng chính ở Thừa Thiên Huế.

Kết quả:

- Quy trình điều chế và sản xuấtmột số chế phẩm sinh học từ các loài thực vật bản địa có khả năng kháng sâu bệnh hại cây trồng ở quy mô pilot.

- Quy trình bảo quản các chế phẩm sinh học.

- 02-03 quy trình sử dụng chế phẩm sinh học để kháng sâu bệnh hại cho 02-03 cây trồng chính ở Thừa Thiên Huế.

- 02-03 mô hình thử nghiệm các chế phẩm được áp dụng trên thực tế với quy mô 0,5-01 ha.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục quảng bá trên Đài truyền hình địa phương.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2021 - 2021
  Bản in]