Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2022 - 2023

Tên đề tài, dự án:
Đề tài “Nghiên cứu khai thác nguồn tài nguyên vi khuẩn quang hợp giàu protein ở vùng ven biển Thừa Thiên Huế làm nguồn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản”

- Mã số: 2022.08

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Cơ quan chủ trì:

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-3247-QD-UBND-2022-PL1_signed.pdf
Mục tiêu định hướng:

Mục tiêu định hướng:

- Có được bộ chủng giống vi khuẩn quang hợp nguồn gốc Thừa Thiên Huế, giàu protein và hoạt chất, có tiềm năng ứng dụng làm nguồn nguyên liệu sản xuất thức ăn cho vật nuôi (chăn nuôi gia cầm và nuôi trồng thủy sản);

- Xác định được điều kiện sản xuất và thu hồi sinh khối một số loài vi khuẩn quang hợp có giá trị;

- Xây dựng được quy trình chế biến sinh khối vi khuẩn quang hợp tạo ra sản phẩm dinh dưỡng giá trị cho vật nuôi (chăn nuôi gia cầm và nuôi trồng thủy sản).
Kết quả:

Sản phẩm dự kiến:

- 03 - 04 chủng vi khuẩn quang hợp phân lập từ một số điểm ven biển ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

- 1kg sinh khối tươi khuẩn quang hợp (Rhodopseudomonas sp).

- 100 kg thức ăn cho gà dạng viên, có giá trị dinh dưỡng theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 2265:2007).

- 100 lít thức ăn bổ sung cho tôm dạng nước, có giá trị dinh dưỡng theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 10325:2014).

- Quy trình công nghệ sản xuất và thu hồi sinh khối vi khuẩn quang hợp Rhodopseudomonas sp. quy mô 200 l/mẻ.

- Quy trình chế biến thức ăn nuôi gà có bổ sung vi khuẩn quang hợp.

- Mô hình nuôi gà sử dụng thức ăn có bổ sung vi khuẩn quang hợp, qui mô 200 m2.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện: 2022    2022 - 2023
  Bản in]