Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2019 - 2019

Tên đề tài, dự án:
Ứng dụng chế phẩm vi sinh Quế Lâm để xử lý rơm, rạ ngay sau vụ thu hoạch tại đồng ruộng thành phân bón hữu cơ cho vùng trồng lúa tại tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2019-008

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật

- Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-2810-QD-UBND-2019-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

Ứng dụng thành công chế phẩm vi sinh Quế Lâm để xử lý rơm, rạ ngay sau vụ thu hoạch tại đồng ruộng thành phân bón hữu cơ có hiệu quả và dễ nhân rộng.

Kết quả:

- Mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh Quế Lâm xử lý rơm, rạ thành phân bón hữu cơ: tại 10 điểm, quy mô 100ha (sản xuất lúa hữu cơ và sản xuất lúa truyền thống).

- Quy trình xử lý rơm, rạ bằng chế phẩm vi sinh Quế Lâm thành phân bón hữu cơ tại đồng ruộng.

- 100 - 130 tấn phân bón hữu cơ.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục truyền thông trên đài truyền hình.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2019 - 2019
  Bản in]