Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2021 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu kết quả phẫu thuật nội soi sỏi tuyến nước bọt mang tai có hỗ trợ laser YAG Holmium tại Bệnh viện Trung ương Huế

- Mã số: 2021.006

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Y tế

- Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-1145-QD-UBND-2021-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Xây dựng được quy trình kỹ thuật phẫu thuật nội soi điều trị sỏi tuyến nước bọt mang tai bằng laser YAG Holmium.

- Đánh giá được chất lượng và hiệu quả phẫu thuật nội soi sỏi tuyến nước bọt mang tai có hỗ trợ  laser YAG Holmium.

Kết quả:

- Quy trình kỹ thuật phẫu thuật nội soi điều trị sỏi tuyến nước bọt mang tai bằng laser YAG Holmium.

- Quy trình theo dõi, chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2021 - 2021
  Bản in]