Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2022 - 2023

Tên đề tài, dự án:
“Nghiên cứu ứng dụng phương pháp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống để giảm đau trong và sau phẫu thuật tim hở”

- Mã số: 2022.02

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Y tế

- Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-3247-QD-UBND-2022-PL1_signed.pdf
Mục tiêu định hướng:

Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được hiệu quả giảm đau trong phẫu thuật của gây mê kết hợp với phương pháp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống có đặt catheter dưới hướng dẫn của siêu âm so với gây mê thường quy ở bệnh nhân phẫu thuật tim hở.

- Đánh giá được hiệu quả giảm đau sau phẫu thuật của phương pháp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống so với giảm đau đa mô thức thường quy ở bệnh nhân phẫu thuật tim hở.

- Xây dựng được quy trình giảm đau bằng phương pháp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống có đặt catheter dưới hướng dẫn của siêu âm cho phẫu thuật tim hở.
Kết quả:

Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo đánh giá hiệu quả giảm đau trong phẫu thuật của gây mê kết hợp với phương pháp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống có đặt catheter dưới hướng dẫn của siêu âm so với gây mê thường quy ở bệnh nhân phẫu thuật tim hở.

- Báo cáo đánh giá hiệu quả giảm đau sau phẫu thuật của phương pháp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống so với giảm đau đa mô thức thường quy ở bệnh nhân phẫu thuật tim hở.

- Quy trình giảm đau bằng phương pháp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống có đặt catheter dưới hướng dẫn của siêu âm cho phẫu thuật tim hở.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục truyền thông phát trên Đài truyền hình địa phương.
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện: 2022    2022 - 2023
  Bản in]