Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2012 - 2014

Tên đề tài, dự án:
Xây dựng quy trình sản xuất vật liệu zeolite từ tro trấu và ứng dụng để xử lý nước ao hồ nuôi trồng thủy sản (đã nghiệm thu)

- Mã số: 2012-004

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

File báo cáo nghiệm thu
  • BCKQ_zeolite.docx
Mục tiêu định hướng:

+ Có được quy trình sản xuất zeolite từ tro trấu (ở quy mô pilot) giá thành rẻ, chất lượng đạt yêu cầu để xử lý nước ao hồ nuôi trồng thủy sản nhằm thay thế zeolite nhập ngoại hiện nay.

+ Thử nghiệm dùng zeolite xử lý môi trường nước ao hồ nuôi trồng thủy sản.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Quy trình tổng hợp zeolite từ tro trấu (quy mô pilot).

+ 01 kg sản phẩm zeolite đảm bảo chất lượng tương đương zeolite 4A nhập ngoại: có cấp hạt đồng đều, có thành phần tinh thể là đơn pha zeolite 4A (Na2O.Al2O3.2SiO2.4,5H2O), có dung lượng hấp phụ lớn, có khả năng hấp phụ tốt TAN (NH3 và NH4+) trong nước.

+ Kết quả thử nghiệm xử lý nước ao hồ nuôi trồng thủy sản bằng zeolite sản xuất từ tro trấu.

+ Báo cáo khoa học.

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

 

Kết quả:

Như chúng ta đã biết, zeolite là loại vật liệu aluminosilicat có cấu trúc xốp, hệ thống mao quản đồng đều, được sử dụng rộng rãi trong thực tế làm chất hấp phụ, chất xúc tác, trao đổi ion. Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, khi nạo vét ao hồ, các hạt zeolite với những lỗ rỗng chứa đầy chất độc hại sẽ được tái chế để làm phân bón. PGS, TS Trần Ngọc Tuyền, Khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học Huế đã nghiên cứu thành công quy trình sản xuất vật liệu zeolite từ tro trấu, vừa khai thác sử dụng một cách có hiệu quả nguồn phế thải vỏ trấu khổng lồ, giảm thiểu khả năng gây ô nhiễm môi trường để xử lý nước ao hồ nuôi trồng thủy sản.

Đề tài mang tính khả thi cao, hạn chế tình trạng nhập khẩu các vật liệu từ nước ngoài và mở ra một hướng đi mới trong việc giảm thiểu nạn ô nhiễm môi trường.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2012 - 2014
  Bản in]